Lokale gminne


Najmem lub dzierżawą lokali użytkowych, których właścicielem jest Gmina Trzebinia, zajmuje się gminna spółka Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Aktualne informacje o wolnych lokalach, prowadzonych przetargach i możliwościach najmu znaleźć można w dedykowanej zakładce „Przetargi” na stronie MZN.

Wszelkich informacji dot. najmu lub dzierżawy gminnych lokali użytkowych udzielają przedstawiciele Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. – dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Działki gminne – tereny inwestycyjne

Sprzedażą lub dzierżawą gminnych terenów inwestycyjnych zajmuje się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.
Wszelkich informacji dot. sprzedaży lub dzierżawy gminnych terenów inwestycyjnych udziela:

 • Paweł Korbiel - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini
  tel. 690 030 455, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini
  ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20, tel. 32 7111 079

Aktualny spis dostępnych gminnych terenów inwestycyjnych:

Działka/i - oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości Planowany termin przetargu

Lokalizacja - Geoportal Miasta i Gminy Trzebinia

Działka nr 141/65 o pow. 0,0815 ha obręb Piła Kościelecka

Działka położona przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej. Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem. Zgodnie z przedmiotowym planem działka numer 141/65 - obręb Piła Kościelecka znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 15MN. Ponadto prowadzone są prace nad zmianą wyżej wymienionego planu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr IX/99/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej.

13.09.2022 r. godzina 9:00 Mapa poglądowa terenu działki 141/65


Działki prywatne – tereny inwestycyjne

 • Skontaktuj się z nami:
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini
  ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20,
  tel. 32 7111 079, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022 r. BW