Adres: ul. Grunwaldzka 1, 32-540 Trzebinia

Kontakt: obiekt użytkuje Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia”

www.facebook.com/silkazbyszek

Siłownia - widok ogólny

Po adaptacji pomieszczeń po byłej łaźni Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” przy Szybie „Zbyszek” w Trzebini na salę do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz nowoczesną siłownię, obiekt został oficjalnie otwarty w sobotę 11 października 2014 r.

Siłownia jest dostępna dla ćwiczących od poniedziałku do piątktu w godzinach od 15.00 do 21.00.

Aktualizacja: 05.11.2020 BW