Siłownia znajduje się na terenie Osiedla Widokowego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8). Została oddana do użytku w niedzielę 20.07.2014 r.

Obiekt składa się z 19 urządzeń do ćwiczeń, wśród których znajdują się m. in.: drabinki, masażery, wyciągi, drążki gimnastyczne, podciągarki, prasa nożna, ławka, piechur, motyl, rower, trenażer, surfer i wioślarz. Każde z nich jest wyposażone w instrukcję obsługi. Urządzenia zostały zamontowane na bezpiecznej powierzchni z tworzywa sztucznego (poliuretan). Ponadto obiekt został ogrodzony i wyposażony w ławki i kosze na śmieci.

Z siłowni można korzystać bezpłatnie przez siedem dniu w tygodniu.

Administrator: Urząd Miasta w Trzebini - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 32 71 11 029

Widok na teren siłowni i zamontowane urządzenia

 Widok na teren siłowni i zamontowane urządzenia

Tablica z regulaminem korzystania z siłowni

Tablica z regulaminem korzystania z siłowni

Aktualizacja: 05.11.2020 BW