Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini obowiązuje regulamin wędkowania, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr LIV/452/VIII/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

Wędkować tutaj mogą wyłącznie osoby, posiadające wykupione zezwolenie na wędkowanie, którego koszt na ten rok kalendarzowy wynosi:

Zezwolenie na wędkowanie zakupione do dnia 28 lutego :
- zezwolenie całoroczne - 400 zł
- zezwolenie całoroczne dla posiadaczy Karty Trzebińskiej - 350 zł
- zezwolenie całoroczne dla dzieci i młodzieży do 18 lat - 150 zł

Zezwolenie na wędkowanie zakupione po dnia 28 lutego :
- zezwolenie całoroczne - 500 zł
- zezwolenie całoroczne dla posiadaczy Karty Trzebińskiej - 400 zł
- zezwolenie całoroczne dla dzieci i młodzieży do 18 lat - 150 zł

Pieniądze należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Trzebini Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Po dokonaniu płatności, zezwolenia wydawane są w Urzędzie Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, pokój nr 28.

Każdy posiadacz zezwolenia może wędkować w Balatonie bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dodatkowych informacji udziela: Michał Walczyk, Urząd Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, pokój nr 28, tel. 32 71 11 072.

 

Aktualizacja: 10.08.2021 BW