gliniak

 

Zbiornik wodny „Gliniak” znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej, po północnej stronie drogi z Chrzanowa do Bolęcina - zobacz to miejsce na mapie.

 

Z centrum miejscowości można tu dotrzeć ulicą Krakowską, po czym skręcić w ulicę Rekreacyjną, która za przejazdem kolejowym przechodzi w ulicę Wczasową i prowadzi w pobliże siedziby Klubu Jeździeckiego i pensjonatu dla koni.

 

Znajdują się tutaj dwa zbiorniki wodne, powstałe na skutek eksploatacji gliny dla pobliskiej cegielni. Jeden z nich służy jako miejsce rekreacji dla mieszkańców, drugi – znacznie płytszy – obecnie zarasta. Większy zbiornik posiada łatwy dostęp do wody, w związku z czym jest miejscem chętnie odwiedzanym w porze wakacyjnej.

 

Zarastający zbiornik jest ciekawszy pod względem przyrodniczym. Jest miejscem rozrodu i życia bardzo dużej liczby płazów i gadów, w tym coraz rzadszego na naszych terenach zaskrońca. Rosną tu pałki szerokolistne, trzciny oraz stosunkowo rzadki w Polsce skrzyp pstry, będący reliktem z okresu glacjalnego. Podmokłe łąki w pobliżu obu zbiorników przyciągają liczne owady i ptaki.

 

O miejscu tym piszą także: