Widok frontu budynku - z lewej widoczna sala kinowa

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które z założenia miało budzić polski patriotyzm, swój oddział na ziemi trzebińskiej otworzyło w 1904 r. najpierw w Sierszy - Wodnej. Jego statut zatwierdzono 20.06.1904 r., a poświęcenie ufundowanego ze składek sztandaru nastąpiło 12.06.1910 r. W tutejszym Sokole prowadzono zajęcia gimnastyczne dla dorosłych i dla dzieci, szermierkę, jazdę konną, pływanie, jazdę na rowerze, łyżwiarstwo i strzelectwo sportowe. Towarzystwo organizowało przedstawienia, odczyty, festyny i wycieczki turystyczne, posiadało także spory księgozbiór i własną czytelnię. Z uzbieranych funduszy przed 1910 r. wzniosło w Sierszy sokolnię.

Budynek trzebińskiego Sokoła w okresie międzywojennym

W roku 1911 ogólna liczba członków sierszańskiego Towarzystwa wynosiła 100 osób, a w 1907 r. otwarto drugie "sokole gniazdo" w Trzebini - w 1911 r. liczylo ono ogółem 89 czlonków. Dzięki darowiźnie hrabiego Andrzeja Potockiego, który podarował grunt budowlany o powierzchni 725 m2, podjęto decyzję o budowie własnej Sokolni. Budynek "Sokoła" przy ul. Kościuszki ukończono w roku 1912.

 Kolumnada dodana podczas remontu w pierwszych latach XXI wieku

W okresie międzywojennym, w latach 30 XX wieku w Sokole uruchomiono kino. Po II wojnie światowej zniknęła z nazewnictwa nazwa "Sokół" i pojawiło się kino o nazwie "Wolność", które na początku lat 50 zmieniło nazwę na "Praca". "Pracę" zamieniono z kolei pod koniec lat 50. na "Muzę". Ostatnia projekcja filmowa w kinie "Muza" nastąpiła 12 listopada roku 1989  (film "Ludzie koty").  14 listopada 1989 r. ostatecznie zawieszono działalność kina "Muza". W 1991 r. decyzją ówczesnych władz samorządowych miasta Trzebini obiektowi przywrócono dawną nazwę "Sokół", a w 2003 roku przystapiono do jego kapitalnego remontu i modernizacji.

Dom Kultury „Sokół”

Adres: ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia
Tel. 32 612 14 97, 32 612 16 02
GPS: 50°9'28"N   19°27'36"E

www.tck.trzebinia.pl

Aktualizacja: 06.11.2020 BW