2021

  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą „Całoroczne utrzymanie oraz doposażenie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa” - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży” - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”  - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ
  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych” - dokumenty związane z zadaniem znajdują się TUTAJ

2020

 

2019

 

2018