Firma ProBiznes z siedzibą w Olkuszu realizuje projekt Bo jak nie my to kto II, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r.

jak nie my

 

Jeśli chcesz:

  • znaleźć pracę/nauczyć się języka obcego/
  • podnieść swoje kwalifikacje/zwiększyć wiarę we własne możliwości.

Zgłoś się do udziału w BEZPŁATNYM projekcie!

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób powyżej 30 roku życia, bez zatrudnienia i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatów: wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, olkuski, nowosądecki, miechowski, limanowski, brzeski i chrzanowski. W ramach projektu:

  1. Płatne staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy,
  2. Indywidualnie dobrane szkolenia: np. językowe, komputerowe, zawodowe,
  3. Pomoc pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego,
  4. Spotkania z doradcą/psychologiem,
  5. Zwroty za dojazd i za opiekę nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn powyżej 30 roku bez pracy i zamieszkałych na terenie obszaru w/w powiatów.

 

Termin realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

Szczegółowe informacje: Ewelina Żołneczko tel: 730015575 lub w Biurze projektu - ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

wiecej informacji na stroniewww.probiznes.net.pl