Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postepowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia - aktualizacja dokumentu: 09.02.2017 r.