Zapraszamy na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini, które odbędą się w dniach od 1 do 15 września 2023r. (włącznie).

Konsultacje obejmują:

  • konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  • zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki
Projekt planu dostępny będzie od dnia 1 września br. na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl, podstrona → Plan zagospodarowania przestrzennego → Konsultacje projektów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie w dniach od 1 września do 15 września 2023 r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wpisując tytuł wiadomości "KONSULTACJE-PLAN SALWATOR". Więcej informacji: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10. Osoba do kontaktu: Żaneta Romanowska, tel. 32 7111 10 61.

granica terenu objętego projektem mpzp Salwator 2023