Załącznik nr 1 - wykaz wniosków mieszkańców

Załącznik nr 2 - wykaz wniosków przedsiębiorców

Załącznik nr 3 - wykaz wniosków internetowych

Załącznik nr 4 - wykaz wniosków pocztowych

Załącznik nr 5 - zaproszenie do udziału w konsultacjach

Załącznik nr 6 - zaproszenie do udziału w konsultacjach

Załącznik nr 7 - wycinek z  gazety lokalnej "Przełom"

Załącznik nr 8 - plakat