INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

O KONSULTACJACH

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem

 

W dniach od 21 stycznia 2019r. do 4 lutego 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza
w Płokach wraz z otoczeniem.

Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z przyjętym projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych rozwiązań w projekcie. Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu planu, który będzie akceptowalny przez lokalną społeczność.

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  2. zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki oraz dodatkowo w Wiejskim Domu Kultury
w Płokach, przy ul. Głównej 4.

W punkcie konsultacyjnym możliwe będzie uzyskanie informacji o projekcie oraz wyjaśnień dotyczących jego rozwiązań, a także zgłosić uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu.

Punkt konsultacyjne będzie czynny:

  • w Urzędzie Miasta w Trzebini od poniedziałku do piątku w godzinach od 900do 1400.
  • w Wiejskim Domu Kultury w Płokach we wtorki i czwartki w okresie konsultacji od 1500 do 1700.

 

Projekt planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, podstrona → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → Projekty planów → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dniach 21 stycznia do 4 lutego 2019r.

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie w dniach 21 stycznia do
4 lutego 2019r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-PLAN PŁOKI. Projekt planu będzie również dostępny w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do udziału w konsultacjach

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

Trzebinia, dnia 03.01.2019 r.