Sprawozdanie 07.05.2021 r.

Sprawozdanie z konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej - terenowe punkty konsultacyjne - link do BIP

Tekst projektu miejscowego planu dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z oczęścią obszaru Młoszowej - [pdf.]

Rysunek projektu miejscowego planu dla obszaru Piły Koscieleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej - [pdf.]

 

Sprawozdanie 25.01.2021 r.

Sprawozdanie z techniki konsultacji - interaktywnego modelu terenu 3D wraz z ankietą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej (GAU.6721.1.27.2019.ŻR) - link do BIP

 

Sprawozdanie z warsztatu konsultacyjnego on-line (16.07.2020 r.) koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej

 Warianty koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej:

  1. RYSUNEK KONCEPCJA_ wariantowe zagospodarowanie terenów w południowej części obszaru_1-W2
  2. RYSUNEK KONCEPCJA_ wariantowe zagospodarowanie terenów w południowej części obszaru_2 -W2B
  3. KONCEPCJA OPIS - Koncepcja opis.pdf
  4. TABELA PRZEZNACZENIA_1 - Tabela nr 1_przeznaczeń_W2.pdf
  5. TABELA PRZEZNACZENIA_2 - Tabela nr 2_przeznaczeń_W2B.pdf

 

Sprawozdania ze spotkania otwartego (które odbyło sie wraz z badaniem ankietowym) konsultacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej (14.01.2020 r.)

Warianty koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej:

ZARZĄDZENIE NR 0050.380.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 r. sprawie: konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej – I etap konsultacji