Trzebinia, 06.03.2008 r.

 

 

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), 

 

 

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini uchwały  NR XVII/164/V/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dulowa, dotyczącej obszaru przyłączonego z dniem 1 stycznia 2006r. do terenu gminy Trzebinia.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14 w terminie do dnia 3 kwietnia 2008 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                  Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini

                                                                                        mgr Krystyna Barbara Siemek