KONCEPCJA PARKU MIEJSKIEGO 

WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU MIEJSKIEGO

 

 

W związku ze sporządzaniem WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU MIEJSKIEGO - KONCEPCJI PARKU MIEJSKIEGO W TRZEBINI OBEJMUJĄCEGO TERENY BALATONU I RYBNEJ

 

zawiadamiam o możliwości zapoznania się z ww. opracowaniem
w dniach od 20 lipca do 22 sierpnia 2011 r.

 

na publicznej prezentacji opracowania w dniu 27 lipca 2011 r. o godz. 16.00, w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 14a w sali konferencyjnej,
na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz
w Referacie Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Trzebini z siedzibą w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11, II piętro).

 

Uwagi, dotyczące przedmiotowego opracowania można składać do Urzędu Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia części terenu, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

Dokumenty związane z wstępnym projektem parku miejskiego

 

 

 Zobacz powięszenie rysunku