Spis treści

 

Część I pkt. 1 - 4:      

Analiza materiałów wejściowych - tekst część I, część II.

 

Tabele inwentaryzacyjne:        

 Rysunek - inwentaryzacja urbanistyczna

 

Część I pkt. 5

Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków - tekst.

 

Część I pkt. 6

Stan Infrastruktury Technicznej - tekst.

 

Część I pkt. 7

Stan podstawowego układu komunikacyjnego - tekst.

 

Część I pkt. 8 

Wykaz wniosków (odpowiedzi) złożonych przez organy i instytucje - tekst.

 

Część II

Analiza materiałów wejściowych - spis, ocena, podsumowanie.

 

 

Pismo w sprawie udziału społeczeństwa