Ważne dla Trzebini i jej mieszkańców przedsięwzięcie rewitallizacji miasta uzyskało współfinansowanie od Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem rewitalizacji było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, zwiększenie szans jego rozwoju, a w rezultacie poprawa ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej Trzebini. Dzięki realizacji I etapu planu -  rewitalizacji centrum, powstało miejsce o wysokim standardzie architektury i krajobrazu. Miejsce, gdzie ludzie mogą mieszkać, pracować i wypoczywać, a zarazem miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą inwestować swoje pieniądze.

Jednym z kilku elementów całego przedsięwzięcia była budowa dwupoziomowego zespołu parkingowego na niezagospodarowanej działce przy ulicy Młoszowskiej (w sąsiedztwie budynku Usług Komunalnych „Trzebinia" i Rady Miasta Trzebini), gdzie powstało 117 nowych miejsc parkingowych. W ramach tego zadania zbudowany został również budynek socjalny, w którym umiejscowione zostały szalety miejskie. Wykonano także drogi dojazdowe do parkingu, chodniki dla pieszych oraz zagospodarowano pobliskie otoczenie.

Kolejnym elementem projektu była renowacja komunalnych budynków nr 3, 16, 25 i 26 przy Rynku. Objęła ona m. in. wymianę stolarki (okna, drzwi), ocieplenie obiektów, wykonanie nowych elewacji, a w przypadku kamienicy Rynek 3 także wymianę pokrycia dachowego.

Najważniejszym jednak elementem rewitalizacji była przebudowa płyty trzebińskiego Rynku oraz ulicy prowadzącej z Rynku w kierunku Ronda Solidarności. W ramach tego zadania przebudowane zostały sieci podziemne (wodna, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna), zbudowano Bramę Miejską od strony Ronda Solidarności, na płycie Rynku wykonano nową fontannę, a na zachodniej pierzei Rynku zbudowano wieżę zegarową. Wykonano również nowe drogi dojazdowe i ciągi piesze, nowe oświetlenie wraz iluminacjami obiektów oraz elementy małej architektury (murki, siedziska, schody terenowe, podesty, kwietniki i ciek wodny). Gruntownej przebudowie poddano przebiegający przez Rynek 120 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 791. Całość uzupełnia nowe ukształtowanie zieleni na Rynku oraz w ulicy prowadzącej w kierunku Ronda Solidarności.

Rynek Trzebinia lato - wizualizacja

Całkowity koszt I etapu rewitalizacji centrum Trzebini wynosi 17,1 mln zł, z czego blisko 11,5 mln zł. stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 6.1 Rozwój miast Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji.

Decyzją władz samorządowych i samodzielnym nakładem finansowym Gminy Trzebinia w wysokości ponad 3,4 mln wykonano jeszcze dodatkowe zadania obejmujące budowę w obrębie Rynku dwóch nowych kamienic. Pierwsza o charakterze mieszkalno-usługowym powstała w południowo-wschodniej części Rynku jako jego „domknięcie" (w miejscu dawnego pawilonu handlowego). Obiekt ten wkrótce zostanie przeznaczony na sprzedaż. Drugi budynek o charakterze administracyjno-usługowym został zbudowany w północno-zachodniej części trzebińskiego Rynku (w sąsiedztwie Banku PEKAO SA). Pomieszczenia w tej kamienicy będą dzierżawione na cele usługowe, a w dalszej perspektywie nie jest wykluczona sprzedaż całego obiektu.

Prace rewitalizacyjne jak i dodatkowe były prowadzone przez wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum dwóch krakowskich firm: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków SA i spółkę AG System.