Poniżej przedstawiamy Wstępną koncepcję rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego gminy Trzebinia wraz z proponowanymi wariantami...
Uchwała XXVIII/357/VII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini Załacznik nr 1...
Zarządzenie Nr 0050.52.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.289.2016 Burmistrza Miasta...
 Spis treści   Część I pkt. 1 - 4:       Analiza materiałów wejściowych - tekst część I, część...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie oraz prognozy oddziaływania na...
Uchwała nr XIII/160/VII/2015 z 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum...
Uchwała LV/598/VI/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini, w...
Uchwała Rady Miasta Trzebini z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie...
UCHWAŁA NR XXVIII/313/VI/2012 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części...
Uchwała z 30.11.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini Uchwała z...
Uchwała Nr XLIV/470/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
Ważne dla Trzebini i jej mieszkańców przedsięwzięcie rewitallizacji miasta uzyskało współfinansowanie od Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego...