Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu Górka w Trzebini - uchwała XLIX/571/III/2002 (.pdf) Załącznik...
Uchwała nr XXXIV/360/VI/2013 Rady Miasta Trzebini - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie sołectwa Dulowa -...
Uchwała nr XLIX/574/III/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu działek nr 663/7,...
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini Załącznik - mapka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru pomiędzy ulicami Tysiąclecia i Smółki w Trzebini - uchwała...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla części obszaru składowiska odpadów poflotacyjnych ZG Trzebionka S.A. w...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla dla obszaru położonego w rejonie ulicy Tuwima w Trzebini - uchwała...
Uchwała nr XLIII/628/IV/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie...
Uchwała nr XLIII/629/IV/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru po południowej stronie...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki 795/31 w Trzebini Załącznik nr 1 - mapka Załącznik nr 2...
Uchwała nr L/711/IV/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej -...
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościuszki w...
Uchwała Nr XLIII/456/V/2010 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dulowa, dotyczącej obszaru przyłączonego z dniem 1...