z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 18 listopada 2008 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania...
Uchwała nr XXV/263/V/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy cmentarza w Dulowej, położonego na terenie...
Uchwała nr XXV/262/V/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa - obszar nr...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini Załącznik nr 1 do uchwały w...