Burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek zaprasza miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu do wzięcia czynnego udziału w IX Trzebińskim Biegu Trzeźwości, który został zaplanowany na sobotę 17 września 2011 roku. Imprezie patronuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini.

Od kilku lat impreza odbywa się pod hasłem „OZNAKĄ MĄDROŚCI JEST ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI", a jej głównym celem jest propagowanie wśród mieszkańców Gminy Trzebinia, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu, narkotyków i innych używek. Intencją imprezy było również upowszechnienie biegów jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.


Tegoroczny bieg odbędzie się na trasie liczącej 3 km. Dla uczniów szkół podstawowych przewidziano krótszą trasę na dystansie liczącym 1,5 km. Start nastąpi o godz. 10.00 z parkingu przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini - Krzu. Z kolei meta biegu zostanie usytuowana na boiskach sportowych przy ulicy Wesołej w Trzebini - Wodnej. Tam też będą miały miejsce imprezy towarzyszące, podsumowanie biegu i wręczenie nagród.


Imprezie będzie towarzyszył konkurs wiedzy o Trzebini, wystawa zdjęć „Trzebinia na starej fotografii" oraz występy dzieci i młodzieży. Przewidziano również podsumowanie konkursu plastycznego "Używkom stop, w stronę zdrowia duży krok", a dzięki uprzejmości policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie w godz. od 10.00 do 13.00 będzie prowadzona akcja znakowania rowerów (koniecznym będzie przedstawienie dowodu zakupu roweru oraz dokumentu tożsamości jego właściciela).


- Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosujemy wiele nagród, w tym cztery nagrody główne w postaci rowerów. Nagrody otrzymają także najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu - informuje Paweł Rejdych, kierownik trasy i zarazem inicjator oraz pomysłodawca organizacji biegów trzeźwości w Trzebini.


Organizatorem IX Trzebińskiego Biegu Trzeźwości jest Urząd Miasta w Trzebini we współpracy z Trzebińskim Centrum Kultury, Miejsko-Gminnym Szkolnym Związkiem Sportowym w Trzebini oraz Miejską Biblioteką Publiczną.


Szczegółowe informacje na temat imprezy są dostępne na stronie internetowej Gminy Trzebinia w zakładce IX Trzebiński Bieg Trzeźwości - 17 września 2011. Informacje na temat imprezy można ponadto uzyskać w Wydziale Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Narutowicza 10, tel. 32 71-11-059, 32 71-11-058).
(RS)

 

Fot.: Start jednego z poprzednich Trzebińskich Biegów Trzeźwości.

 

Zobacz relację z imprezy