Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini oraz UKS "HETMAN KORONNY" Trzebinia serdecznie zapraszają na XV Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych P'30 Trzebinia' 2010 pod honorowym patronatem Pana Marka Nawary - Marszałka Województwa Małopolskiego. Turniej odbędzie się w dniach 13-14.02.2010.

 

Komunikat organizacyjny:

 

1. ORGANIZATOR: UKS „HETMAN KORONNY" Trzebinia, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74 przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74 tel: 32 612 14 97 lub 612 16 02, fax 32 611 06 21
Dyrektor Turnieju: mgr inż. Janusz Szczęśniak


2. CEL TURNIEJU: Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych oraz promocja Województwa Małopolskiego jako mecenasa szachów.


3. MIEJSCE I TERMIN: Turniej rozegrany zostanie w bud. Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini, os. ZWM, w dniach 13 - 14 lutego 2010 r.


4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) nadesłanie pisemnego zgłoszenia na adres Organizatora z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz posiadanej (ewentualnie) kategorii szachowej. Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne (faksowe) lub zapis poprzez serwis ChessArbiter. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 lutego 2010 r., o godz. 15.00,
b) wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od jednego uczestnika oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w dniu 13 lutego 2010 r., w godz. 7.45 - 9.30 (na miejscu rozgrywek),
c) przedstawienie dowodu daty urodzenia zawodnika w dniu rozpoczęcia imprezy,
d) przywiezienie sprawnego zegara.
Uwaga! Zawodnicy UKS "HETMAN KORONNY" Trzebinia oraz uczestnicy kół szachowych w Wiejskich Domach Kultury wchodzących w skład MGOKSiR-u w Trzebini są zwolnieni z opłaty wpisowej. Pozostali zawodnicy z Powiatu Chrzanowskiego uiszczają opłatę startową w wysokości 20 zł.


5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej indywidualny, system szwajcarski-kontrolowany, IX rund, w VI kategoriach wiekowych:
kategoria „A" - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2002 i młodsi
kategoria „B" - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2000 i młodsi
kategoria „C" - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1998 i młodsi
kategoria „D" - dziewczęta i chłopcy ur. w roku1996 i młodsi
kategoria „E" - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1994 i młodsi
kategoria „F" - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1992 i młodsi
Uwaga! Dziewczęta i chłopcy grają razem w poszczególnych kategoriach.


6. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Sobota 13.02.2010
Przyjmowanie opłaty wpisowej - godz. 7.45 - 9.30
Odprawa techniczna - godz. 9.50
Oficjalne otwarcie turnieju - godz. 10.30
Runda I - godz. 10.45
Runda II - godz. 12.00
Runda III - godz. 13.15
Przerwa obiadowa 14.15 - 15.00
Runda IV - godz. 15.00
Runda V - godz. 16.15
Niedziela 14.02.2010
Runda VI - godz. 9.15
Runda VII - godz. 10.30
Runda VIII - godz. 11.45
Runda IX - godz. 13.00
Oficjalne zakończenie połączone z rozdaniem nagród godz. 14.30
Obiad - godz. 12.15 - 14.15
O kolejności miejsc decydują:
1. liczba zdobytych punktów
2. Buchholtz średni,
3. Buchholtz pełny,
4. progress
5. większa liczba zwycięstw,
6. losowanie


7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych przez Organizatora w motelu lub hotelu. Dojazd do miejsca rozgrywek z miejsca zakwaterowania komunikacją miejską. Istnieje możliwość zarezerwowania obiadów Szkole Podstawowej nr 8 - obiadów (17 zł). Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie - do 11 lutego 2010 r.


8. NAGRODY:
Dla VI najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy. Oprócz tego zostaną także nagrodzone po 3 najlepsze szachistki w każdej grupie. Nagrodzeni zostaną także najlepsi zawodnicy z zagranicy. Uwaga! Organizatorzy nie przewidują łączenia nagród. Organizatorzy ufundują także nagrody dla najlepszego zawodnika miasta i gminy Trzebinia oraz Powiatu Chrzanowskiego w każdej kategorii wiekowej (bez względu na to, czy otrzymali już nagrodę, czy też nie znaleźli się pośród nagrodzonych), najmłodszego uczestnika zawodów oraz szachisty z Polski przybyłego na turniej z miasta najbardziej odległego od Trzebini.


9. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Organizatora. W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach.
Uwaga! Gośćmi imprezy będą dziennikarze telewizji regionalnej, prasy centralnej i lokalnej oraz specjalistycznej.
W zawodach zapowiedzieli swój udział szachiści z Anglii, Niemiec, Ukrainy, Słowacji oraz Austrii. Zawody zaszczyci swoją obecnością Prezes Małopolskiego Związku Szachowego - Pan Jan Kusina.
Serdecznie zapraszamy do Trzebini miłośników KRÓLEWSKIEJ GRY!

 

 

Fot.: uczestnicy XIV Międzynarodowego Turnieju Młodych Talentów w Szachach Aktywnych Trzebinia' 2009, żródło: www.mgoksir.trzebinia.pl