W Gminie Trzebinia wciąż żywa jest tradycja organizowania i wystawiania widowisk jasełkowych. Tradycje te szczególnie chętnie kultywują trzebińskie placówki oświatowe.

 

 

Widowiska jasełkowe z reguły żyją przez kilka tygodni. Pierwsze przedstawienia są organizowane tuż przed Bożym Narodzeniem, a potem widowiska te są prezentowane niemal przez cały styczeń. Jasełka są pokazywane nie tylko w szkołach czy przedszkolach, ale także w kościołach czy domach kultury.


W przygotowaniu jasełek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młoszowej uczestniczyło 39 uczniów, a przedstawienie zostało opracowane pod okiem trzech nauczycielek: Marii Urbańczyk, Ewy Morawy i Irminy Strzelichowskiej. Z kolei dekoracje przygotowała Elżbieta Zając z pomocą Ryszarda Bastera. Jasełka po raz pierwszy zaprezentowano 22 grudnia, a następnie 18 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Gimnazjum nr 2 w Sierszy przygotowało widowisko jasełkowe pt. „Wigilijne spotkanie z Małym Księciem”. Została ono opracowane pod kierunkiem nauczycielek: Katarzyny Paluch i Bożeny Chytry, a wystąpili w nim uczniowie z 5 klas sierszeckiego gimnazjum. Oprawą muzyczną zajęła się Aleksandra Stefańska, a scenografię przygotowały: Marta Pliszka i Renata Antoszczyk. Pomocą służył również ks. Krzysztof Gil. Przedstawienie zostało pokazane tuż przed Bożym Narodzeniem w kościele parafialnym w Sierszy.


W Zespole Szkół w Płokach przedstawienie jasełkowe pt. „Dziecięce wołanie” zostało przygotowane i opracowane przez Anitę Kuczawską i Małgorzatę Paliwodę – Gacek. Uczestniczyły w nim przedszkolaki oraz uczniowie klasy I, III oraz VI.  O oprawę muzyczną zadbał Paweł Majewski oraz uczeń klasy VI – Gracjan Kuczawski. W przedstawieniu tym śpiewali solo: Ola Podgórska z oddziału przedszkolnego oraz Julia Duda z klasy III i Grzegorz Król z klasy VI.


Z kolei Szkoła Podstawowa w Dulowej zorganizowała jasełka i warsztaty bożonarodzeniowe. Przedstawienie zostało opracowane przez Anetę Bałuszek, Renatę Antoszczyk i diakona Marka Mierzwę, a wystąpiły w nim dzieci z klas od II do VI. Natomiast w czasie warsztatów uczniowie wykonywali m . in.: ozdoby choinkowe, stroiki i kartki świąteczne. Zajęcia prowadziły: Renata Antoszczyk, Maria Zając oraz panie z KGW w Karniowicach i KGW w Dulowej.

 

„Nie było miejsca dla Ciebie” – pod takim tytułem przedstawienie jasełkowe wystawiła Szkoła Podstawowa w Myślachowicach. Jego opracowaniem i przygotowaniem zajmowały się: Lidia Majerska i Agnieszka Godyń, a wystąpili w nim uczniowie klasy IV i V. Przedstawienie zaprezentowano w szkole oraz trzykrotnie mieszkańcom Myślachowic w miejscowym kościele parafialnym.

 

W Szkole Podstawowej w Psarach przygotowano dwa widowiska jasełkowe. Pierwsze z uczniami klas od IV do VI opracował katecheta ks. Janusz Rączka. Drugie zostało przygotowane z maluchami z oddziałów przedszkolnych przez Agatę Strzelichowską, Małgorzatę Klechowską i Teresę Gągolską. Warto zaznaczyć, że to drugie przedstawienie to zajęło II miejsce na IX Powiatowym Konkursie Jasełek i Przedstawień Szopkowych.


„Jasełka misyjne” zostały wystawione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czyżówce. Nad ich opracowaniem czuwały: Violetta Smyl oraz dyrektorka placówki Joanna Jedynak – Dąbek, a w ostateczne przygotowanie przedstawienia aktywne zaangażowało się także grono pedagogiczne i rodzice uczniów. Widowisko to uzyskało wyróżnienie podczas IX Powiatowego Konkursu Jasełek i Przedstawień Szopkowych. Należy dodać, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżówce przygotowała również drugie przedstawienie jasełkowe, które zostało zaprezentowane mieszkańcom Trzebini i okolic tuż przed Bożym Narodzeniem podczas „WIGILII  NA TRZEBIŃSKIM RYNKU”.


W Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Trzebini – Gaju wystawianie jasełek z udziałem przedszkolaków to już wieloletnia tradycja. Ostatnio przygotowane przedstawienie nosiło tytuł „Jasełka jak z bajki”, a do ich ostatecznej premiery przed rodzicami, dziadkami i gośćmi mali aktorzy przygotowywali się pod okiem swoich nauczycieli przez kilka tygodni. – Jasełka w wykonaniu przedszkolaków są zawsze widowiskami pełnymi wdzięku i dziecięcej wrażliwości – mówi Jadwiga Kiełbus, dyrektor placówki.


- Jestem niezmiernie wdzięczny nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom placówek oświatowych, księżom, rodzicom, członkiniom kół gospodyń wiejskich, zespołom folklorystycznym oraz wszystkim innym osobom, które każdego roku angażują się w naszej gminie w organizację widowisk jasełkowych – mówi Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.


- Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, piękna polska tradycja organizowania i wystawiania jasełek jest w naszej gminie wciąż żywa, i co najważniejsze, jest przekazywana kolejnym pokoleniom mieszkańców Trzebini – dodaje burmistrz Stanisław Szczurek.
(RS) 

Zdjęcia zostały udostępnione do publikacji przez: Zespół Szkolno Przedszkolny w Młoszowej, Gimnazjum nr 2 w Trzebini, Zespół Szkół w Płokach, Szkołę Podstawową w Dulowej, Szkołę Podstawową w Psarach, Publiczną Szkołę Podstawową w Czyżówce oraz Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini.