Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini – Gaju po raz drugi zorganizowało Akcję Kotylion – Trzebiński Dzień Życzliwości. Przedsięwzięcie to odbywało się pod honorowym patronatem burmistrza Trzebini – Stanisława Szczurka.

 

 

Przedszkolaki z trzebińskiej „szóstki” wraz z rodzicami i nauczycielami wyszły na ulice i rozdały mieszkańcom naszego miasta 550 kotylionów. Każdy otrzymywał również ulotkę propagującą ideę wolontariatu i niesienie pomocy potrzebującym w Gminie Trzebinia oraz zachęcającą do bycia miłym i życzliwym wobec bliźnich. Akcja odbywała się pod hasłem „Baw się i pomagaj razem z nami”.

 

- W tym roku trzebińska społeczność witała nasze dzieci z ciepłym i serdecznym uśmiechem. Napotkani mieszkańcy Trzebini i okolic z radością przyjmowali kotyliony z rąk przedszkolaków – mówi Jadwiga Kiełbus, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebini.

 

Akcja była prowadzona m. in.: na terenie Osiedla Gaj i Osiedla Energetyków, na Rynku w Trzebini oraz w wielu trzebińskich sklepach. Uczestniczyło w niej  dwudziestu przedszkolaków, wszyscy nauczyciele przedszkola, dziesięciu rodziców oraz pięć pań ze Stowarzyszenia Trzebińska Unia Kobiet.

 

-Życzymy miłego dnia, prosimy uśmiechać się tak jak my się uśmiechamy wołały przedszkolaki do napotykanych przechodniów. Jedna ze starszych mieszkanek Osiedla Gaj ze wzruszeniem stwierdziła, że sama możliwość spotkania się z przedszkolakami daje jej dużą radość, a otrzymany kotylion jest cennym prezentem niosącym wiarę w ludzką serdeczność i życzliwość – relacjonuje dyrektor Jadwiga Kiełbus.

 

W przeddzień akcji jej uczestnicy spotkali się z burmistrzem Trzebini – Stanisławem Szczurkiem, który również został obdarowany kotylionem przez maluchy z przedszkola w Gaju.

 

- Wasza inicjatywa przyczynia się do edukacji młodego pokolenia w kierunku popularyzacji idei wolontariatu oraz okazywania bliźnim na co dzień miłości i życzliwości – stwierdził patronujący akcji Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.
(RS)
 

Fot.: Akcja Kotylion – Trzebiński Dzień Życzliwości 2012. Zdjęcia udostępnione do publikacji przez Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini.