W Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbyła się Trzebińska Gala Dokonań Roku 2011, w trakcie której lokalny samorząd podsumował najważniejsze dokonania mające miejsce w Gminie Trzebinia w ubiegłym roku.

 

 

 

- Uroczystość ta jest pierwszą tego typu i mam nadzieję, że na stałe zapisze się w kalendarzu imprez organizowanych w naszym mieście. Pomysł ten zrodził się z chęci podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Gminy Trzebinia. Należy zauważyć, że na jej rozwój składa się wysiłek i zaangażowanie wielu ludzi – nie tylko władz i instytucji samorządowych, lecz również organizacji pozarządowych, klubów sportowych, przedsiębiorców i w dużym stopniu samych mieszkańców – powiedział podczas otwarcia gali Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

 

- Przygotowując prezentację multimedialną, podjęliśmy próbę przybliżenia największych naszym zdaniem dokonań minionego roku, mając jednocześnie świadomość, że nie sposób jest przedstawić w tak krótkim czasie wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim, którzy podejmują różnorakie inicjatywy i swoją pracą budują przyszłość i wizerunek Trzebini. Dziękuję również sponsorom i darczyńcom, bez wsparcia których wiele prezentowanych wydarzeń miałoby mniejszą rangę – dodał burmistrz Stanisław Szczurek.

 

W trakcie prezentacji multimedialnej uczestnicy gali mieli okazję przypomnieć sobie i zobaczyć w wielkim skrócie największe ubiegłoroczne wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. Wiele miejsca organizatorzy imprezy poświęcili również osiągnięciom organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych gminy oraz działaniom samej gminy (realizowanym inwestycjom i projektom, pozyskanym na rzecz realizowanych zadań środkom pozabudżetowym).

 

Za szczególne zaangażowanie wybrane osoby i instytucje zostały uhonorowane przez burmistrza Trzebini – Stanisława Szczurka pamiątkowymi statuetkami. Otrzymali je:

 

Fundacja im. Brata Alberta. Warsztaty Terapii  Zajęciowej w Trzebini.

 

Stypendystka Gminy Trzebinia – Aleksandra Dąbek.

 

Męska Grupa Śpiewacza „Bolęcanie”.

 

Jadwiga Kiełbus – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebini.

 

Miejski Klub Sportowy „Trzebinia-Siersza”.

 

Parafialny Klub Sportowy „Opoka” Trzebinia.

 

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini.

 

 

Z kolei wśród wyróżnionych sponsorów znalazły się firmy:


Tauron Polska Energia S.A.

 

Górka Cement sp. z o. o.

 

Orlen Oil sp. z o. o.

 

Rafineria Trzebinia S. A.

 

Fundacja „Energetyk”.

 

Antoni Pawlak sp. z . o. o. - Piekarnia w Myślachowicach.

 

Defi sp. z o. o. w Trzebini.

 

Józef Kuć - Ośrodek Szkolenia Kierowców w Trzebini.

 

EPS System – Robert Lipnicki.

 

Uczestnicy gali wysłuchali krótkiego koncertu odnoszącej sukcesy pianistyczne Aleksandry Dąbek oraz występu wielokrotnie nagradzanej w ubiegłym roku Męskiej Grupy Śpiewaczej „Bolęcanie”. Z kolei na zakończenie imprezy przed publicznością zaprezentowała się utalentowana wokalistka – Marzena Michalczyk.

 

Mottem dla „Trzebińskiej Gali Dokonań Roku 2011” było łacińskie przysłowie Per Aspera Ad Astra (przez trudy do gwiazd), co miało na celu podkreślenie faktu, że każdy sukces musi zostać okupiony dużym wysiłkiem i wytężoną pracą.
(RS)