Uczennice Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini zaangażowały się w ogólnopolską kampanię społeczną MAM HAKA NA RAKA.

 

 

Celem programu jest promowanie prozdrowotnych postaw wśród społeczeństwa, (szczególnie u osób po 40 roku życia), upowszechnianie zachowań związanych ze zdrowym stylem życia (odpowiednia dieta, aktywny tryb życia) na co dzień, jako antidotum na choroby nowotworowe.

 

Zaangażowane w akcję uczennice podjęły wiele działań, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie profilaktyki antyrakowej, które objęły między innymi przygotowanie ulotek z zasadami zdrowego stylu życia oraz kilka prelekcji dla nauczycieli i uczniów Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini, Pań z KGW w Zagórzu oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebini.

 

W wykładach, wzbogaconych o prezentację multimedialną, przedstawiały budowę anatomiczną jelita grubego ze wskazaniem na poszczególne jego części. Następnie prezentowały dane statystyczne, dotyczące zapadalności na nowotwory złośliwe jelita grubego w zależności od płci i częstotliwość występowania nowotworów złośliwych w poszczególnych odcinkach jelita grubego. W szczególny sposób zwracały uwagę na pierwsze objawy zmian nowotworowych, których nie wolno przeoczyć. Przedstawiały również etapy szeroko rozumianej profilaktyki, sposoby wczesnego wykrywania komórek nowotworowych oraz sposoby leczenia w zależności od stadium choroby.

 

Po każdym wykładzie rozpoczynała się gorąca dyskusja, padało wiele pytań ze strony słuchaczy, a prowadzące starały się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

 

 

W ramach podjętej akcji w sobotnie przedpołudnie 25.02.2012 r. uczennice przeprowadziły happening, w czasie którego promowały profilaktykę przeciwko rakowi jelita grubego. Na terenie miasta Trzebini (w markecie Intermarche oraz na targowisku) rozdały przygotowane wcześniej ulotki. Zainteresowanie mieszkańców było duże - w przeciągu 1,5 godziny rozdały ponad 100 ulotek.

 

„Hakowiczki „z PSLO w Trzebini są przekonane, że ich wystąpienia publiczne, rozdane ulotki oraz informacje na stronach internetowych pomogą ustrzec się przed nowotworem niejednej osobie.

 

 

 

Chcesz być szczęśliwy?

Nie szukaj wśród leniwych i wykonuj badania profilaktyczne!!!!

 

Europejski kodeks walki z rakiem mówi, że prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.

  1. Wystrzegaj się otyłości.
  2. Bądź codziennie aktywny
  3. Spożywaj więcej warzyw i owoców
  4. Nie pij alkoholu
  5. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze
  6. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej

 

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących w Europie. Jest to nowotwór łatwo wykrywalny na etapie zmian przedrakowych, a rokowania we wczesnym stadium są bardzo dobre.

 

Stąd OGROMNE ZNACZENIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH.


Obecnie zaleca się wykonywanie badań przesiewowych na krew utajoną raz na dwa lata!