W Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Gaju prowadzony jest program „pracy z dzieckiem zdolnym”. W przedszkolu działa Przedszkolny System Wspierania Zdolności, który pozwala w szybkim czasie ujawnić zdolności dzieci, rozwinąć wszystkie ich predyspozycje i zainteresowania.

- Na pierwszym miejscu stawiamy podmiotowość małego człowieka, przyjmując, iż jest on niepowtarzalną indywidualnością, z własnymi zainteresowaniami, możliwościami i pasją, które przedszkole wspiera, rozwija i potęguje - twierdzi dyrektor Jadwiga Kiełbus.

 

Potwierdzeniem celowości i skuteczności działalności Przedszkolny System Wspierania Zdolności jest utrzymanie od roku 2011 tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”, przyznanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Rok 2012 przyniósł zdobycie certyfikatu Programu "Dodaj język polski do ulubionych", uczestnictwo w programie Zdrowy Początek oraz Certyfikat "Przedszkole promujące świadomość bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu wśród najmłodszych".

 

Dzięki efektywnej współpracy przedszkola z Instytutem Badań Edukacyjnych zostały sformułowane wnioski dotyczące umiejętności dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Za pomoc i zaangażowanie w realizację badania dzieci przedszkole otrzymało tablet, a nauczyciele bezpłatny udział w szkoleniu "Praca z dzieckiem zdolnym".

 

- Nadal - wykorzystując własną aktywność poznawczą dzieci - wprowadzamy elementy inspirujące je do dalszych konstruktywnych wysiłków - przekonuje Jadwiga Kiełbus. Realizując zajęcia w przedszkolnych kołach zainteresowań wprowadzamy wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Towarzyszymy dziecku w realizacji jego pragnień i pomysłów. Dobieramy metody i formy pracy kierując się  zasadą edukacji uniwersalnej, różnorodnej i elastycznej, by ujawnić predyspozycje każdego dziecka. Dobór interesujących dziecko treści i umiejętności pozwala na właściwą, indywidualną pracę w każdym z kół zainteresowań przedszkolnych, a szczególnie pracę z dzieckiem zdolnym. Nauczyciele „szóstki” w sposób elastyczny dobierają treści do poziomu swojej grupy wiekowej, uwzględniając różnice indywidualne i oczekiwania rodziców. Organizują zabawową aktywność pamiętając, aby towarzyszyły jej przyjemne doznania wzmacniające proces kształtowania zdolności i budzenia zainteresowań. Podczas pracy z dzieckiem zdolnym, pracy indywidualnej, nauczyciel poszukuje rozwiązań razem z dzieckiem, "podąża" za nim”.