MAMY 66 SUPER SZKÓŁ!

 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z przyjemnością informuje o zakończeniu etapu podpisywania umów ze szkołami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w projekcie „Super Szkoła".

 

Umowy podpisało 66 szkół, w tym:
- 10 z powiatu olkuskiego
- 12 z powiatu oświęcimskiego
- 26 z powiatu chrzanowskiego
- 13 z powiatu wielickiego
- 5 z powiatu myślenickiego

 

Podpisane umowy opiewają łącznie na kwotę 7.500.000,00 zł.

 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie przyznało najwyższe dotacje spośród wszystkich instytucji realizujących projekty w ramach konkursu nr 8/2.1a/2006 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej!

 

Wszelkie aktualne informacje o projekcie „Super Szkoła" znajdują się na stronie TOZCh - Organizatora projektu: http://www.tozch.edu.pl/index.php?okno=super_szkola   


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.