Trzebińskie Centrum Administracyjne informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Wnioski i szczegółowe informacje w sprawie przyznania w/w świadczeń są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini (http://www.trzebinia.naszops.pl/), w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych w Trzebini przy ulicy Kościuszki 50 oraz pod numerem telefonu (32) 611 08 29.