Przez Trzebinię przebiega pętla Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej łączącej największe Maryjne Sanktuarium w Polsce (Częstochowa) z podobnym ośrodkiem w Austrii (Mariazell). Uroczystość otwarcia całej trasy miała miejsce w Trzebini, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, w dniu 14 października 2007 roku.

Szlak Maryjny (pod duchowym patronatem Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza) nawiązuje do tradycji pielgrzymowania do maryjnych sanktuariów przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz do szlaków pielgrzymkowych inicjowanych kiedyś przez świętego Jakuba.

Szlak ten trasą główną (323 km) i trasami bocznymi (86 km) połączył 19 sanktuariów maryjnych (w tym także sanktuaria w Płokach i w Trzebini), sześć zabytkowych kościołów drewnianych oraz dwa zespoły architektoniczne (w Lanckoronie i w Wygiełzowie).

Na teren gminy Trzebinia szlak wchodzi od strony Gorenic i Lgoty, po czym prowadzi do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach. Stąd wiedzie lasami w kierunku rezerwatu „Ostra Góra" i schodzi obok Wzgórza II do Młoszowej, by zaraz skręcić w kierunku Bożniowej Góry. Trasa omija jednak Bożniową Górę i wiedzie dalej ku ulicy ks. M. Luzara, pod kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. W mieście szlak prowadzi ulicami Piłsudskiego, Kościuszki i Długą do Sanktuarium Fatimskiego, a stamtąd kieruje się w stronę Zalewu Chechło i opuszcza teren gminy drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Źrebce.

Dodatkowe informacje o szlaku oraz trasa znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

Mapa szlaku

Mapa udostępniona przez wydawnictwo COMPASS z Krakowa