Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2020-2022:

  • do dnia 7 września 2020 r. w roku szkolnym 2020/2021;
  • do dnia 7 września 2021 r. w roku szkolnym 2021/2022,
  • do dnia 7 września 2022 r. w roku szkolnym 2022/2023.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 - Pani Marzena Kuras (pokój nr 9)

Aktualizacja: 12.11.2020 BW