Projekt DANCEE w Polsce: Zbiornik Górka w Trzebini zanieczyszczony odpadami przemysłowymi. Projekt finansowany w częsci przez DANCEE i przeprowadzony przez firmę Carl Bro z Danii we współpracy z organizacją środowiskową DHI (Dania), firmą Procon (Katowice), Centrum Biznesu i Kultury Nordic House (Kraków) oraz Gminą Trzebinia.

 

DANCEE Project in Poland: Industrial Waste Contaminated Lake at Górka, Trzebinia. The Project is financed in Part by DANCEE and carried out by Carl Bro a|s Denmark, in cooperation with DHI Denmark, Procon Katowice, Nordic House Kraków and Trzebinia City.

 

-

Zbiornik Górka/ Górka Lake:

 • Lokalizacja - mapa regionu/ The location - regional map
 • Mapa Gminy Trzebinia/ Map of Trzebinia
 • Historia Górki/ History (Górka website)
 • Realizacja projektu/ The Project:

 • Raport rozpoczynający projekt (grudzień 2002 r.)/ Inception report (december 2002)
 • Podział zadań między uczestników projektu/Organisation chart
 • Raport końcowy (wrzesień 2004)/ Draft Completion Report (september 2004)
 • Materiały z realizacji projektu/ Facts & figures:

  Uczestnicy Projektu/ Companies:

 • CARL BRO
 • DHI
 • PROCON
 • NORDIC HOUSE