Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini zaprasza od 1 stycznia 2009 roku do WIOSKI INTERNETOWEJ w Domu Kultury w Myślachowicach.

 

Centrum Kształcenia w Domu Kultury Myślachowicach w pierwszym okresie swojego funkcjonowania będzie czynne od wtorku do piątku w godzinach od 12.30 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Połączenia z Myślachowicami (Bus Krzyś, Bus Olkusz, ZKKM linia 323, ZKKM linia 341) w dni robocze

 

Projekt „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

 

 Każde Centrum Kształcenia jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (5, 10 lub 15 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt.

 

Korzystającym z zasobów Centrów Kształcenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrów Kształcenia jest bezpłatne.

 

 

Prezentacja i opis projektu

 

-