Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej obejmuje wszystkie miejsca pobytu Karola Wojtyły na terenie Powiatu Chrzanowskiego - uroczyste otwarcie Szlaku nastąpiło 2 kwietnia 2006 r., w rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Ziemią Chrzanowską

ALWERNIA

 • 12 VI 1966 r. - uczestnictwo w sumie z kazaniem na 350-lecie Klasztoru o.o. Bernardynów

BABICE

 • 19-21 IV 1975 r. wizytacja parafii Babice i kościoła w Babicach, w tym:
 • 20 IV - Rozkochów, Kwaczała
 • 21 IV - Jankowice

BALIN

 • 14-16 III 1975 r. wizytacja kanoniczna

BOLĘCIN

 •  5-6 IV 1975 r. spotkanie z młodzieżą, Msza św. z kazaniem

CHRZANÓW

Parafia Św. Mikołaja:

 • 19 XII 1965 r. święcenia diakonów
 • 15 XI 1966 r. kongregacja milenijna dekanatu chrzanowskiego 
 • 30 VI 1968 r. udział w uroczystościach Nawiedzenia
 • 27 IV 1977 r. bierzmowanie - Msza św. koncelebrowana, kazanie
 • 20 VIII 1977 r. sesja Kurialna, pogrzeb ks. prał. Jana Wolnego, kazanie
 • 26 IX 1978 r. zjazd koleżeński kapłanów rocznik 1977, Msza św. koncelebrowna, kazanie.

Kościelec parafia Św. Jana Chrzciciela:

 •  11 III 1968 r. udział w zakończeniu uroczystości Nawiedzenia
 • 11 VI 1974 r. uroczystości Roku Świętego, Msza św., kazanie
 • 27 IX 1978 r. zjazd koleżeński kapłanów rocznik 1973, Msza św. koncelebrowana, kazanie.

Rospontowa parafia MB Ostrobramskiej:

 • 16 XI 1974 r. uroczystości Roku Świętego

GROJEC

 • 24 IV 1968 r. uroczystości Nawiedzenia

LGOTA

 • 18 XI 1973 r. wizytacja parafii w Płokach
 • 25 VIII 1975 r. spotkanie kolegów z rocznika proboszcza parafii w Lgocie ks. Eugeniusza Nycza, poświęcenie tabernakulum w starej kaplicy. W 1977 r. kard. Karol Wojtyła podpisał akt erekcyjny budowy kościoła

LIBIĄŻ

 • 15-22 XI 1959 r. bierzmowanie ok. 700 dzieci, poświęcenie przez sufragana krakowskiego biskupa Karola Wojtyłę odnowionych witraży
 • 14 XI 1971 r. poświęcenie dzwonów, kazanie
 • 14 I 1973 r. kolędy, homilia
 •  4 V 1976 r. uczestnictwo w pogrzebie wikariusza ks. Kazimierza Pająka i przemówienie nad trumną
 • 23 I 1978 r. Msza św. koncelebrowana, kazanie, opłatek z kapłanami wyświęconymi w 1974 r.

MĘTKÓW

 •  1 V 1974 r. w Roku Świętym 1974 poświęcenie kościoła przeniesionego z Niegowici do Mętkowa

MYŚLACHOWICE

 • 2 VII 1975 r. poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół, Msza św. koncelebrowana z kazaniem

PŁAZA

 •  5-7 IV 1975 r. wizytacja parafiii, błogosławieństwo młodych małżeństw, odwiedziny sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego, oraz rozmowa z chorymi i ich błogosławieństwo w domu pomocy społecznej

PŁOKI

 • 26 V 1963 r. Dni Maryjne w archidiecezji krakowskiej
 • 18 XI 1973 r. spotkanie z członkami Żywego Różańca oraz parafianami
 • 17-19 XI 1973 r. wizytacja kanoniczna
 • 17 XI 1977 r. poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Lgocie

PORĘBA ŻEGOTY

 • 28 XI 1968 r. uroczystość Nawiedzenia
 •  13-14 V 1977 r. wizytacja kanoniczna parafii

PODŁĘŻE

 • 19 VIII 1968 r. uroczystość Nawiedzenia

PSARY

 • 31 X - 1 XI 1973 r. wizytacja kanoniczna

TRZEBINIA

 •  VI 1938 r. Karol Wojtyła uczestniczył w rekolekcjach zamkniętych w Domu Rekolekcyjnym Księży Salwatorianów
 •  29 VI - 2 VII 1950 r. Ksiądz Karol Wojtyła zorganizował i prowadził rekolekcje zamknięte dla studentów w klasztorze na Bielanach; z Jego inicjatywy odbywały się rekolekcje dla studentek w Czernej i Trzebini (u Salwatorianów)
 • 22-25 XI 1955 r. brał udział w pielgrzymce rowerowej
 • 19 XI 1958 r. odwiedziny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa u Księży Salwatorianów
 • 2 VI 1965 r. konferencja rejonowa w Trzebini
 •  3 VI 1965 r. i 11 VI 1966 r. odwiedziny chorych w czasie rekolekcji
 • 1-4 VI 1967 r. wizytacja kanoniczna parafii Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła
 •  9 III 1978 r. rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej w kościele pw. Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła
 • 6 VI 1968 r. odwiedziny chorych w czasie rekolekcji
 • 19-21 I 1973 r. wizytacja kanoniczna parafii N.S.P.J. u Salwatorianów
 •  8 VI 1963 r. dom rekolekcyjny, odwiedziny chorych podczas rekolekcji, bierzmowanie młodzieży
 •  1 VI 1974 r. odwiedziny chorych na rekolekcjach, kazanie, uroczystości Roku Świętego
 •  19 V 1976 r. koncelebra Mszy św. z księżami z dekanatu trzebińskiego i Salwatorianami podczas głównych uroczystości 75-lecia działalności Salwatorianów w Polsce, kazanie Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, udział przedstawicieli Episkopatu
 •  8 VI 1976 r. i 2 VI 1977 r. (z abp. L. Poggim) odwiedziny chorych w czasie rekolekcji
 •  6 VII 1977 r. spotkanie z byłymi więźniami obozu w Rawiczu
 •  28 V 1978 r. odwiedziny chorych przebywających w domu rekolekcyjnym

Wodna Krystynów, parafia Św. Barbary:

 • 9-12 XII 1973 r. wizytacja parafii

Siersza, parafia Niepokalanego Serca NMP

 • 16 III 1968 r. zakończenie Nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej
 •  26 VII 1971 r. Msza św. z kazaniem na 25-lecie parafii, poświęcenie odnowionego kościoła

ŻARKI

 • 17 III 1974 r. uczestnictwo w nabożeństwie w kościele i kazanie
 • 28-30 V 1975 r. wizytacja kanoniczna w parafii
 • 3 VII 1977 r. udział w pogrzebie ks. kanonika Jana Mroza, Msza św. koncelebrowana

ZAGÓRZE

 • 4-5 V 1975 r. wizytacja kanoniczna w Zagórzu

Informacje na temat trasy i mapa szlaku - zobacz szczegóły na stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie