-

 

EMAS (Eco-Management & Audit Scheme) - Europejski System Zarządzania Środowiskiem jest systemem umożliwiającym ciągłą poprawę zarządzania środowiskiem w organizacji. Został zaprojektowany, by umożliwić organizacjom wdrożenie polityki środowiskowej i ułatwić zarządzanie wpływami na środowisko.

Więcej na ten temat:
www.emas-polska.pl

www.mos.gov.pl/emas

www.emas.org.uk
europa.eu.int


   Trzebinia, jako jedno z trzech polskich miast, przystąpiła w 2004 r. do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem (EMAS) poprzez sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju".

   Projekt, trwający przez trzy lata, ma umożliwić biorącym w nim udział miastom z trzech europejskich krajów (Grecja, Węgry, Polska) uzyskanie rejestracji EMAS - dokumentu potwierdzającego zaangażowanie samorządu w ochronę środowiska. W realizacji projektu w Polsce pomaga koordynator - Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella z Warszawy.

 

Partnerzy biorący udział w realizacji projektu:

Koordynatorzy
1. Beneficjent: Kirklees Metropolitan Council w Wielkiej Brytanii (www.kirklees.gov.uk)
2. Główny Koordynator Projektu: Global to Local (www.globaltolocal.com)
3. Rada Gmin i Regionów Europy (Counsil of European Municipalities and Regions - (www.ccre.org)
4. Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella - polski koordynator projektu (www.umbrella.org.pl)
5. Energy-Environment-Local Development EPTA - grecki koordynator projektu (www.epta.gr)
6. Global to Local - węgierski koordynator projektu

 

Miasta partnerskie:

 

Polska
1. Urząd Miasta w Trzebini (www.trzebinia.pl)
2. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu (www.umig.olkusz.pl)
3. Urząd Miasta w Płocku (www.ump.pl)

 

Węgry
4. Urząd Miasta Dunaujvaros (www.dunaujvaros.hu)
5. Urząd Miasta Gyor (www.gyor.hu)
6. Urząd Miasta Sopron (www.sopron.hu)
7. Urząd Miasta Miszkolc (www.miskolc.hu)

 

Grecja
8. Urząd Miejski Holargos (Ateny - www.holargos.gr)
9. Urząd Miasta Sevres (www.serres.gr)
10. Urząd Miasta Starożytnej Olimpii (www.olympia.gr)

 

Okres realizacji projektu 15.10.2004 r. - 15.10.2007 r.

 

Efekty realizacji projektu:

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, m.in. dzięki określeniu wymagań dla wykonawców;
- oszczędności finansowe (np. mniejsze zużycie prądu, gazu, wody) dzięki zwiększeniu świadomości ekologicznej pracowników;
- większa efektywność pracy;
- lepsza kontrola zarządzania środowiskiem w Urzędzie;
- wiarygodność Urzędu w oczach innych instytucji, również europejskich;
- ułatwiony dostęp do pozyskiwania funduszy unijnych;
- pełna zgodność z przepisami;

 - dofinansowanie projektu EMAS ze środków unijnych w wysokości 30 tysięcy euro;
- uzyskanie rejestracji EMAS jako jeden z trzech pierwszych samorządów w Polsce;
- zaangażowanie w ochronę środowiska pracowników oraz wykonawców realizujących zadania dla gminy;
- doświadczenie we wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem i możliwość rozszerzenia systemu na obszar całego Urzędu;
- Urząd Miasta w Trzebini będzie mógł służyć pomocą i być wzorem dla innych samorządów w Polsce chcących wdrożyć EMAS (pełnienie roli eksperta);
- wymiana tzw. dobrych praktyk między polskimi i zagranicznymi partnerami projektu.

W przypadku Trzebini rejestrację uzyska cały Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (w innych miastach tylko część działań poszczególnych wydziałów). Następnym krokiem po zakończeniu projektu będzie rozszerzenie EMAS na cały Urząd.

 


PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY

- identyfikacja działań podejmowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;
- szacowanie znaczących aspektów środowiskowych;
- określenie wpływu poszczególnych aspektów na środowisko;
- zestawienie aktów prawnych i regulacji Polski i Unii Europejskiej, odnoszących się do działań wydziału;
- wytypowanie najbardziej znaczących aspektów środowiskowych.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA, dokument, w którym zawarte są najważniejsze cele, dzięki którym Gmina Trzebinia zmniejszy swój negatywny wpływ na środowisko.

Polityka środowiskowa Gminy Trzebinia

PROGRAM ŚRODOWISKOWY, dokument określającego zadania planowane do realizacji:
- opracowanie ilościowych celów poprawy i zadań dla znaczących aspektów środowiskowych;
- identyfikacja czasu, zasobów, środków i osób odpowiedzialnych za realizację zadań i celów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
- opracowanie procedur operacyjnych, służących kontroli i zarządzaniu aspektami środowiskowymi;
- opracowanie procedur systemu zarządzania, zapewniających poprawne działanie systemu zarządzania środowiskiem;

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA, dokument dostarczający mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym informacji dotyczącej wpływu na środowisko oraz ciągłego doskonalenia działalności środowiskowej Urzędu Miasta w Trzebini.

W ramach projektu powstała również strona internetowa, na której można znaleźć informacje o działaniach podejmowanych przez inne miasta partnerskie.

 

Strona internetowa projektu:
www.emasnetwork.org

 

Użyteczne linki:

www.oszczedzaj-energie.pl
www.energyoffice.org