Rekreacyjny Rajd Rowerowy 2010

 

Drodzy Państwo,
serdecznie zapraszamy na VII już edycję „Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków -Trzebinia", który odbędzie się w dniu 02.05.2010 r. W imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający rower. Celem rajdu organizowanego od 2004 roku jest promocja aktywnej formy wypoczynku, jaką jest jazda na rowerze oraz zapoznanie jak największej liczby osób z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi Puszczy Dulowskiej, Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzebini oraz rejonów Małopolski Zachodniej. Udział w imprezie jest bezpłatny. Warto pamiętać, że uczestnicy rajdu w wieku do lat 10 mogą wystartować jedynie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna. Zgłoszenia udziału w imprezie należy dokonać w Referacie Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

Zobacz relacje z poprzednich rajdów:

 

 

Honorowy patronat:
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Józef Pilch
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini - Aleksander Nowak

 

I. Cel imprezy:
Celem imprezy jest upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

 

II. Organizator rajdu:
- Urząd Miasta w Trzebini
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini
- Rada Dzielnicy VI „Bronowice" Urzędu Miasta Krakowa
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini
- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Krakowski
- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie
- Sklepy rowerowe „Autobike", Chrzanów ul. Kadłubek 24, filia w Trzebini, Plac Targowy komp. B, www.autobike.com.pl

 

III. Komitet organizacyjny:
- Alicja Kaim - Naczelnik Wydziału OA Urzędu Miasta w Trzebini
- Stanisław Majdański - Główny specjalista ds. sportu i rekreacji UM w Trzebini
- Irena Piątek - Komendant ZHP w Trzebini
- Ryszard Nowakowski - Komendant MG OSP
- Ewa Jędrysik - Dyrektor MGOKSiR w Trzebini

 

IV. Termin i miejsce rajdu:
Rozpoczęcie rajdu: w dniu 2 maja 2010, Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - lądowisko helikopterów, godz. 11.15
Przewidywany przyjazd uczestników rajdu do Młoszowej - Zespół Pałacowo-Parkowy ok. godz. 14.15~14.30
Zakończenie rajdu: Młoszowa- Zespół Pałacowo- Parkowy, godz. 15.00 (wręczenie nagród i upominków)

 

V. Trasa rajdu:
Trasa dł. ok. 50 km: Kraków - Trzebinia
- rozpoczęcie rajdu - ul. Mydlnicka, ul. Zarudawie, most na Rudawie, ul. Jesionowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, rondo Chełm, ul. Chełmska, ul. Za Skłonem, ul. Zakamycze, zjazd na polną drogę (zielony szlak rowerowy Greenway), Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników (z możliwością przejazdu przez rezerwat Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka Za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym - Linią Średnią - do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej - ul. Florkiewicza - do Zespołu Pałacowo-Parkowego.

 

VI. Zasady uczestnictwa:

W otwartym rekreacyjnym rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający rower. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby ponoszącej odpowiedzialność za dziecko. Każdy uczestnik rajdu w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie. Uczestnicy rajdu otrzymują numer startowy. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

 

VII. Zgłoszenia:
Urząd Miasta w Trzebini - Referat Kultury Fizycznej i Turystyki przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych do skorzystania z transportu do Krakowa. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 kwietnia 2010r., ul. Narutowicza 10, tel.32 611 09 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w dniu rajdu tj. 2 maja w Trzebini przy ul. Ochronkowej w godz. od 8.00 do 9.00 oraz w Krakowie - Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, w godz. od 9.00 do 10.30.
Odprawa techniczna: Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów

 

VIII. Ogólne zasady:
1) Rajd rowerowy będzie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego.
2) Przed startem każdy uczestnik otrzyma numer startowy oraz regulamin potwierdzony własnoręcznym podpisem.
3) Każdy uczestnik otrzyma mapkę z zaznaczoną trasą.
4) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
5) Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym tj. do godz.14.30.
6) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami „Organizator VII Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego".
7) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.
8) Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas rajdu.

 

IX. Przewidywany harmonogram rajdu:
8.00- 9.00 zgłoszenia uczestników w Trzebini przy ul. Ochronkowej
9.00- wyjazd uczestników do Krakowa-Błonia (Cichy Kącik)
9.00 - 10.30 zgłoszenia uczestników - Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - lądowisko helikopterów
11.00 - 11.10 odprawa techniczna (na miejscu przyjmowania zgłoszeń uczestników)
11.15 - rozpoczęcie rajdu Kraków (ul. Mydlnicka)
14.15 ~ 14.30 przewidywany przyjazd uczestników rajdu (Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej)
15.00 zakończenie rajdu (wręczenie nagród i upominków)
16.00- odwóz uczestników do Krakowa z parkingu przy ul. Florkiewicza (Młoszowa)

 

X. Świadczenia organizatorów:
- Zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków
- Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
- Dostarczenie informacji o trasie rajdu.
- Zapewnienie dowózu i odwozu wszystkim chętnym uczestnikom rajdu oraz transport rowerów na trasie:
Trzebinia-Kraków o godz. 8.00 (zbiórka), plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini, Kraków- Błonia (Cichy Kącik)- lądowisko helikopterów o godz. 16.00 (zbiórka)- parking w Młoszowej przy ul. Florkiewicza
- Zapewnienie bezpłatnego gorącego posiłku, w tym wody mineralnej w Młoszowej w Zespole Pałacowo- Parkowym
- Udział w rajdzie jest bezpłatny. Koszty organizacyjne rajdu pokrywają organizatorzy.

 

XI. Nagrody:

Nagrody główne tj. rowery zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą rajd. Nagrody te zostaną ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Trzebini Pana Aleksandra Nowaka i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Józefa Pilcha. Nagrody specjalne Burmistrza Miasta Trzebini Pana Adama Adamczyka:
- rower
- nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu
- nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu

 

XII. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niektórych zapisów w regulaminie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 

XIII. Imprezy towarzyszące:
- Zespół Pałacowo- Parkowy w Młoszowej godz. 13.00 - program artystyczny w wykonaniu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini oraz Miejskiej Orkiestry Dętej w Trzebini.

 


 

 

Galeria zdjęć z imprezy