Baza projektów współfinansowanych
ze środków pozabudżetowych

SAPARD
o Śladami Zielonych Pereł Trzebini (2004)

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ
o Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Psarach (2004)

o Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Myślachowicach (2004)

o Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Psarach" (2005)

o Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja sanitariatów w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Myślachowicach (2005)

 

ZINTEGROWANY PROGRAM ŁAGODZENIA SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA I HUTNICTWA ORAZ WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ NA TERENIE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
o Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia kąpieliska Balaton w Trzebini (2006)

 

PHARE „WDROŻENIE EMAS W POLSCE"
o Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem (EMAS) poprzez sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju (2005 - 2007)