Projekt „e-Teacher vocational training for teachers based on an e-learning platform in SCORM Standard"

-

 Zgodnie z umową, zawartą pomiędzy Akademią Górniczo - Hutniczą, Ośrodkiem Edukacji Niestacjonarnej w Krakowie a Urzędem Miasta w Trzebini, Gmina Trzebinia jako jeden z partnerów projektu zobowiązała się do realizacji programu e-Teacher, opracowanego zgodnie z wytycznymi II edycji Programu LEONARDO DA VINCI, będącego programem działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Pilotażowy projekt e-learningowy dla nauczycieli, oparty na platformie e-learningowej o standardach LCMS i LMS został w dniu 3.10.2003r. zgłoszony do Programu działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego - Leonardo da Vinci.

 

Koordynatorem projektu jest Akademia Górniczo - Hutnicza, Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej, natomiast Partnerami są University of London, Univeristy of Tartu i Gmina Trzebinia. Czas trwania projektu: 18 miesięcy (styczeń 2005 - czerwiec 2006).

 

Podział zadań pomiędzy partnerów projektu:
ESTONIA: opracowanie strony internetowej projektu, prowadzenie opieki nad kursantami on-line, opracowanie testów, opracowanie ankiety i formularzy, techniczne przygotowanie kursu na platformę Moodle
POLSKA: opracowanie informacji na temat techniki e-learningu, wybór narzędzi technicznych projektu, analiza i przetwarzanie danych, rozpowszechnianie wyników projektu, przeprowadzenie kursu pilotażowego, dbałość o zgodność kursu ze standardem
ANGLIA: teoretyczne podstawy e-learningu, strategia e-learningu w szkolnictwie, przyszłe zastosowania e-learningu, metody prowadzenie zajęć, projekt graficzny kursu i zredagowanie treści.

Podstawowym celem programu jest wprowadzenie nowej formy nauczania i uczenia się, a tym samym poprawa jakości i dostępu do edukacji, a także kompetencji kadry nauczającej. Działania określone w projekcie polegają na rozpoznaniu potrzeb i możliwości nauczycieli, przygotowanie kursu w wersji on-line, opracowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu szkolenia.

 

Długoterminowym celem jest stworzenie jak największej grupy docelowej, która skorzysta z owoców projektu, w tym także te osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych metodach doskonalenia zawodowego.

 

 

Planowany na okres od lutego do kwietnia 2006r. kurs pilotażowy, którego odbiorcami byli nauczyciele, a docelowo także studenci i uczniowie, miał charakter metodologiczny i zakładał przyswojenie umiejętności uczenia metodą e-learningu bez względu na to, jaki przedmiot wykłada dana osoba w szkole.

 

Szkolenie zostało poprzedzone ponad rocznym okresem przygotowań, w których kluczową rolę odegrali partnerzy projektu z Uniwersytetu Londyńskiego, którzy przeprowadzili wstępne ankiety, a następnie przygotowali podręczniki dla nauczycieli i uczniów, oraz partnerzy z Uniwersytetu w Tartu, którzy opracowali metodologię szkolenia, materiały dydaktyczne dla uczestników kursu oraz czuwali nad zgodnością wypracowanych materiałów ze standardem SCORM.

 

Rola Trzebini w projekcie polegała na dostarczeniu grupy kursantów i przeprowadzeniu kursu pilotażowego. Drugim działaniem było upowszechnianie informacji o projekcie przez cały okres jego realizacji, a także publikacja wyników oraz wypracowanych materiałów szkoleniowych.

 

Projekt został oparty o platformę e-learningową zgodną ze standardem SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Jest to standard stworzony i rozwijany przez ADL (Advanced Distributive Learning), który zawiera specyfikację dotyczącą tworzenia i dostarczania treści dydaktycznej oraz budowy odpowiedniej platformy, która umożliwia udostępnianie tych treści (LMS - Learning Managment System). Utrzymanie tego standardu zapewnia możliwość uruchomienia kursu na dowolnej platformie e-learningowej - zostanie on wtedy przeniesiony w całości, bez potencjalnych strat wynikających z różnic między oprogramowaniem środowiska, w którym kurs został stworzony, a platformy, na której zostanie zaimplementowany.

 

Fizycznie platforma e-learningowa została umieszczona na serwerach OEN AGH, zawierających oprogramowanie serwerowe niezbędne do umieszczania i pobierania zawartości kursu, oraz oprogramowanie do budowy i obsługi kursu e-learningowego.

 

OEN AGH posiada własną platformę e-learningową Moodle (dostępną pod adresem http://oen.moodle.oen.agh.edu.pl), która służy do komunikacji pomiędzy partnerami projektu w sprawach związanych z zarządzaniem projektem i wszelkimi aspektami zawiązanymi z jego realizacją, w tym także problemami natury technicznej. W celu publikacji wyników projektu i prowadzenia bazy danych uruchomiono stronę internetową projektu www.e-teacher.org

 

Rozpowszechniona w 2005r. informacja o planowanym kursie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli - wstępnie udział w nim zadeklarowało ponad 80 osób. Decyzją koordynatora projektu liczba uczestników musiała zostać ograniczona do 35 osób.


Udział w kursie wzięli nauczyciele z Gimnazjum Nr 1 w Trzebini, Gimnazjum Nr 2 w Trzebini, Gimnazjum Nr 3 w Trzebini, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.

 

W części teoretycznej uczestniczący w projekcie nauczyciele zapoznali się z metodą i technologią e-learningu, natomiast w części warsztatowej wypróbowali w praktyce nabyte wiadomości, przygotowując własny projekt lekcji.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW KURSU e-TEACHER

 

Grupa pilotażowa nauczycieli z Trzebini po zakończeniu zajęć wskazała przede wszystkim na zmianę postrzegania e-learningu: rozwiały się ich obawy przed zastąpieniem kiedyś człowieka-nauczyciela wszystkowiedzącą maszyną, oraz przed kontaktem z często lepiej zaznajomionym z technologiami internetowymi uczniem za pośrednictwem komputera.

 

W trakcie pracy na platformie e-leranigowej ujawnił się za to ogromny, niewykorzystany potencjał komputera w nauczaniu oraz przydatność technologii w przygotowywaniu i przekazywaniu wiedzy i materiałów dydaktycznych.

 

Zadania zostały dobrane na poziomie umiejętności kursantów, przez co nie popadali we frustrację, próbując poradzić sobie z nieznanymi aplikacjami, a przyjazne środowisko kursu oraz możliwość zwrócenia się z problemami natury technicznej do opiekuna spowodowała u uczestników faktyczny wzrost umiejętności obsługi komputera, w tym nawet bardziej zaawansowanych narzędzi.

 

Kolejnym wysoko ocenianym udogodnieniem było dla nauczycieli to, że mogli poprosić o pomoc lub informacje nie tylko tutora, lecz dzięki narzędziom dostępnym na platformie (np. forum) także pozostałych uczestników zajęć. To dodatkowo przekonało ich, że e-learning nie jest formą kontaktu jednostronnego, tylko odbiorem wiadomości za pośrednictwem komputera, ale polega na złożonym procesie interakcji i bez osoby nauczyciela - twórcy kursu - nie jest w ogóle możliwy.

 

Zakończenie prac z kursantami zostało uhonorowane spotkaniem w Krakowie w dniu 22.06.2006r. podczas konferencji „e-Nauczyciel". 27 czerwca 2006r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół i instytucji edukacyjnych z terenu powiatu chrzanowskiego. W programie spotkania przewidziano prezentację kursu przez przedstawicieli Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie oraz pracowników Urzędu Miasta w Trzebini, zaangażowanych w przygotowanie grupy pilotażowej, krótki referat na temat e-learningu oraz wypowiedzi uczestników kursu, przybliżające specyfikę tego rodzaju metody nauczania i uczenia się.


Jako że przebieg kursu okazał się prawdziwym sukcesem, gmina Trzebinia chce podzielić się informacjami na jego temat z jak największą liczbą osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 

 

o Opracowano e-learningowy kurs z metodyki tworzenia materiałów, dostępny w języku polskim, angielskim i estońskim.
o Kurs oparty jest na standardzie SCORM.
o Przeszkolono blisko 120 nauczycieli, biorących udział w pilotażu (ok. 40 osób z każdego kraju).

Na podstawie doświadczeń zebranym podczas realizacji projektu „e-Teacher vocational training for teachers based on an e-learning platform in SCORM Standard". został opracowany Kurs e-Nauczyciel, który będzie realizowany od września 2006r.

 

 

o Kto może wziąć udział w kursie?
Kurs skierowany jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych
Aby w nim uczestniczyć niezbędne są:
- dostęp do komputera i Internetu
- konto e-mail
- bierna znajomość j. angielskiego (wystarczająca do czytania tekstów)
- podstawowa znajomość obsługi komputera

 

o Zakres tematyczny

MODUŁ I
• Czym jest e-leraning
• Teorie nauczania a e-leraning
• Strategie e-learningowe w szkole
• Przyszłość e-leraningu

MODUŁ II
• Projektowanie kursu I - analiza grupy docelowej oraz kontekstu kursu
• Projektowanie kursu II - wybór mediów
• Projektowanie kursu III - sprzężenie zwrotne

MODUŁ III
• Platformy i narzędzie e-learningowe
• Tworzenie kursów na platformie Moodle
• Wizualizacja materiałów online
• Utorowanie kursu
• Metody e-leraningu

 

o Czas trwania kursu
Kurs trwa 14 tygodni, podczas których realizowane jest 120 godzin nauki.

 

o Najbliższy termin kursu
18.09.2006 - 16.12.2006r.

 

o Zapisy na kurs
Rejestracja od 1.07.2006 do 8.09.2006r.
Formularz znajduje się na stronie www.e-teacher.org


o Wymagania sprzętowe
Udział w kursie nie wymaga specjalnego przygotowania sprzętowego.

 

o Oprogramowanie
Do pracy nad materiałami przygotowywanymi przez kursanta wystarczą podstawowe narzędzia: edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji Power Point oraz narzędzia dostępne na platformie Modle.

 

Dodatkowych informacji o kursie udziela:

 

Agnieszka Chrząszcz
Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30 - 059 Kraków
Tel. (012) 617 37 71
www.oen.agh.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.