Gmina Trzebinia przystępuje do realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia". Oficjalna strona projektu znajduje się pod adresem http://trzebinia.atte.pl

 

 

doc Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie: przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 30 beneficjentów ostatecznych projektu.

 

 

Dnia 26 sierpnia br. w Domu Kultury „Sokół" w Trzebini, odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych przystąpieniem do projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia. Na spotkaniu zapoznano zebranych z działaniem 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Regulaminem uczestnictwa w projekcie i wyjaśniono szczegółowo zasady jego realizacji. Uczestnicy spotkania otrzymali Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
Informujemy zainteresowanych, że Deklaracje uczestnictwa w projekcie są do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, w godzinach pracy Urzędu.
Wypełnione Deklaracje uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, w godzinach pracy Urzędu, w dniach od 1 do 6 września br.

 

 

Spotkanie informacyjne

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik Nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik Nr 2 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie

 

Ankieta identyfikująca