koronalgota

Nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy "Korona" Lgota

Data powstania organizacji: 03.08 1981r.
Adres siedziby: ul. Sportowa 4, 32 - 543 Lgota
Kontakt:  602 420 391
Władze: Grzegorz Lasoń - Prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Rozwój kultury fizycznej i popularyzacja piłki nożnej.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Klub prowadzi szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów.

Aktualizacja danych:
10.03.2023 r.