Realizacja prac w ramach rewitalizacji Miasta Trzebinia

 

  

 

Budowa nowoczesnego, dwupoziomowego zespołu parkingowego na niezagospodarowanej działce przy ulicy Młoszowskiej (obok budynku Usług Komunalnych „Trzebinia"). Zaplanowano 117 miejsc parkingowych (miejsca postojowe na terenie - 10 stanowisk oraz parking dwupoziomowy otwarty z 107 stanowiskami). Projektowana inwestycja będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych - zaplanowano miejsca postojowe dla osób na wózkach inwalidzkich i sanitariaty przystosowane do korzystania dla tych osób.

W ramach tego zadania zbudowano również:

- budynek socjalny, w którym umiejscowione zostaną nowe szalety miejskie,

- drogi dojazdowe i chodniki dla pieszych. Projektowany jest nowy układ komunikacyjny, który będzie obsługiwał zespół parkingowy oraz niezależna ulica w części południowej, która będzie przedłużeniem istniejącej ulicy Handlowej. Dojazd na górny poziom parkingu projektowany jest na nasypie.

- zagospodarowano otoczenie parkingu: na terenie wokół garażu zaprojektowano zieleń wysoką, krzewy i trawniki oraz ławki parkowe. Na części elewacji budynku zostaną wprowadzone pnącza, które mają za zadanie „wtopić" budynek w krajobraz.

 

Zobacz projekt zieleni i dojazdu do parkingu

 

  

 

 

Zakres prac w ramach przebudowy płyty Rynku:

 

- przebudowane zostaną sieci podziemne (wodna, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna),

- przebudowana zostanie płyta Rynku,

- zbudowana zostanie tzw. Brama Miejska od strony Ronda Solidarności,

- na płycie Rynku powstanie nowa fontanna i multimedialna wieża zegarowa,

- wykonane zostaną drogi dojazdowe i ciągi piesze,

- powstanie nowe oświetlenie wraz iluminacjami obiektów,

- gruntownie przebudowany zostanie przebiegający przez Rynek 120 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 791,

- wykonane zostaną elementy małej architektury (murki, siedziska, schody terenowe, podesty, kwietniki i ciek wodny).

- uzupełnieniem wymienionych prac będzie nowe ukształtowanie zieleni na Rynku.

 

 Zobacz plan rozmieszczenia elementów zabudowy Rynku

 Zobacz plan zagospodarowania Rynku cz. 1

 Zobacz plan zagospodarowania Rynku cz. 2

 

 

 

Renowacja budynków komunalnych przy Rynku

 

 

Zaplanowane prace obejmą m.in.:
- wymianę stolarki (okna, drzwi),
- ocieplenie obiektów,
- wykonanie nowych elewacji,
- w przypadku kamienicy Rynek 3 wymianę pokrycia dachowego.

 

Budowa dwóch nowych budynków przy Rynku

 

- Pierwszy budynek powstanie w pobliżu siedziby Banku PEKAO SA i będzie miał charakter administracyjno-usługowy. Ostateczne zakończenie jego budowy i oddanie do użytku planowane jest na sierpień 2011 roku. Koszt budowy został oszacowany na niecałe 2,2 mln zł.

- Drugi budynek o charakterze mieszkalno-usługowym zostanie wzniesiony w południowo-wschodniej części Rynku (w miejscu pawilonu handlowego „Społem").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunki obiektów przeznaczonych do rewitalizacji oraz projekty nowych elementów zagospodarowania centrum wykonała firma Arkona - Usługi Projektowo-Budowlane z Bytomia.