"UCZNIOWIE GÓRĄ! - Promowanie różnorodności językowej poprzez zastosowanie technik informacyjnych"

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini realizuje już trzeci projekt w programie Comenius. Tym razem nauczycielka j. angielskiego - Barbara Marciniak jest autorem i koordynatorem projektu, w którym bierze udział 11 zagranicznych szkół z: Turcji, Danii, Holandii, Włoch, Nowej Kaledonii, Hiszpanii, Grecji. Projekt jest realizowany w latach 2009-2011.


Tematyka projektu powstała na bazie wcześniejszych doświadczeń z udziału w programie Comenius, kiedy to uczniowie bardzo aktywnie włączali się we wszystkie działania projektowe. Stali się świadomi swojej roli w podejmowaniu decyzji oraz interesowała ich rola samorządów szkolnych w innych krajach europejskich.

 

W obecnym projekcie uczniowie poznają tajniki samodzielnego rządzenia i demokracji. Zaznajomią się z innymi krajami Europy, przez co uświadomią sobie rolę własnej szkoły na tle innych. Uczniowie będą rozwijać kluczowe kompetencje związane z odpowiedzialnością za reprezentowanie własnej szkoły poza granicami kraju, usprawnią komunikację w języku angielskim, oraz w językach ojczystych w celu promowania różnorodności językowej UE.

 

Zaplanowane działania uświadomią beneficjentom jak bogata jest ich kultura, poszerzą ich horyzonty. Uczniowie staną się aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami, przyczyniającymi się do późniejszego rozwoju i dobrobytu społeczności, w której żyją. Jako temat naszego projektu wybraliśmy zagadnienie obywatelstwa, które pomoże wyrobić u naszych wychowanków system wartości, zachowań prospołecznych oraz podniesie umiejętności i motywację do nauki różnych przedmiotów(w tym również TIK).

 

Podczas wykorzystywania treści związanych z technologią informacyjną, uczniowie zostaną zmotywowani do nauki oraz rozwijania swoich umiejętności poszukiwawczych. Innowacyjność oraz kreatywność przejawiać się będzie w samodzielnym doborze technik oraz sposobów wyrażania opinii dzieci w trakcie trwania całego projektu.


Więcej informacji na stronie www.studentsrule.nazwa.pl