Fotografie pochodzą z Powiatowej Komendy PSP w Chrzanowie oraz z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini