Trzebinia - widok ogólny

Szlak czerwony 49,1 km 

0,0 km - Trzebinia Dworzec PKP
2,5 km - ZALEW CHECHŁO
4,3 km - PIŁA KOŚCIELECKA
6,6 km - BOLĘCIN - skałka triasowa
12,2 km - DROGA ALWERSKA
16,0 km - DULOWA
21,6 km - PSARY - kościół p.w. świętego Krzyża
25,6 km - PŁOKI-KOŚCIÓŁ - sanktuarium NMP Patronki Polskich Rodzin Robotniczych
29,6 km - CZYŻÓWKA - Kozi Bród
38,0 km - SIERSZA - Ulica Wyzwolenia
44,3 km - TRZEBINIA-WODNA ulica 1 Maja
47,8 km - TRZEBINIA - "BALATON"
49,1 km - TRZEBINIA Dworzec PKP

49,1 km - TRZEBINIA; dworzec PKP

Początek trasy znajduje się przy dworcu PKP w Trzebini, następnie należy przejechać 0,3 km obok dużego placu z przystankami autobusowymi i dawnego budynku dyrekcji zakładów metalurgicznych (obecnie "Rezydencja pod zegarem") w stronę ruchliwej ulicy Kościuszki i skręcić w prawo. Na rondzie należy zjechać w lweo w ulicę Pułaskiego, by po 0,5 km dojechać do skrętu w prawo w ulicę Dąbrowskiego. Droga przebiega lekko pod górę pomiędzy zabudowaniami rafinerii a obiektami dawnych Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia", obecnie użytkowanych przez różne firmy. Na światłach należy skręcić w prawo w ul. Świętego Stanisława, by po ok. 0,7 km dojechać do zlokalizowanego po lewej stronie Ośrodka Rekreacyjnego BALATON, znajdującego się na terenie zatopionego kamieniołomu.

Balaton - akwen w dawnym kamieniołomie

47,8 km TRZEBINIA - "BALATON"

Trasa prowadzi dalej koroną - z prawej w dole widać lustro wody. Dalej należy przejechać polną drogą i skręcić w prawo, by po 0,4 km dojechać do ulicy Spokojnej i skręcić w lewo, mijając pozostałosci dawnej alei drzew przed dworem w Górce. Na skrzyżowaniu z ulica Lipcową należy jechać prosto, w droge, która przechodzi za niedużym wzniesieniem w ulicę Wspólną. Na pierwszy mrozjeździe należy skręcić pod górę w prawo, a po 0,3 km w lewo, w ulicę Mokrą. Trasa dociera do ulicy Styczniowej - na skrzyżowaniu należy skręcić w lewo (dość stromy zjazd), a po ok. 0,6 km skręcić w prawo w ulicę Rolną.

 

44,3 km TRZEBINIA-WODNA; ulica 1 Maja

Trasa prowadzi w dół małym jarem, po 0,4 km mija przejazd kolejowy i po dalszych 0,2 km dociera do ulicy 1 Maja. Należy skręcić w lewo i zjechać do oddalonej o 0,1 km ulicy Smółki. Ulicą Smółki należy przejechać wśród zabudowań 0,4 km, przekraczając po 0,1 km ulicę 1000-lecia, i dojechać do ulicy Granicznej, gdzie należy skierować się w lewo, a po 0,2 km skręcić w prawo w drogę o nawierzchni gruntowej, biegnącej lekko pod górę, w kierunku samotnego domu. Droga ta łączy się za wzniesieniem z ulicą Rolną, a 0,9 km dalej znajduje się ulica Styczniowa, gdzie należy skręcić w lewo pod górę i po przejechaniu 0,3 km skręcić w prawo w ulicę Mokrą, a nią dojechać (0,2 km) do ulicy Kasprzaka. Zjeżdżając ulicą Kasprzaka należy skręcić w prawo w dół i po przebyciu 0,2 km wjechać na ulicę Wspólną (zjazd dalej ulicą Kasprzaka doprowadziłby z powrotem do ulicy Styczniowej).
Do końca zabudowań ulica Wspólna pokryta jest asfaltem, natomiast pozostałe 0,3 km prowadzi w dół drogą gruntową. U stóp wzgórza należy skręcić w prawo w ulicę Lipcową, a następnie w lewo w ulicę Spokojną. Początkowo trasa wznosi się lekko, po prawej stronie mając zabudowania, a po lewej park, a raczej pozostałości szerokiej alei drzew. Dalej należy minąć wjazd w ulicę Parkową i dopiero po przebyciu 0,1 km skręcić w prawo w ulicę Słoneczną. Droga dalej przechodzi w gruntową i łączy się z ulicą Rybną. Należy kierować się w stronę samotnego domu, gdzie znajduje się początek szlaku łącznikowego niebieskiego.

 

38,0 km - SIERSZA; Ulica Wyzwolenia

Dalej należy jechać ulicą Wyzwolenia, mijając nieco wcześniej znaki pieszego szlaku niebieskiego i parking. Po 0,5 kilometrowym odcinku należy skręcić w prawo, w ulicę Żeromskiego, a po kilkuset metrach skręcić w lewo i przejechać przez tory kolejowe. Za torami należy skręcić w lewo drogą szutrową. Po przebyciu 0,5 km trasa dociera do samotnego domu. Należy go minąć i, nie zważając na drogę odchodzącą w prawo, po 0,2 km jechać prosto wyraźniejszą polną drogą w stronę lasu, aby po 0,4 km na przedłużeniu ulicy Szybowej spotkać ponownie znaki szlaku pieszego. Po dalszych 0,5 km trasa dociera do ogrodzenia ogródków działkowych i prowadzi wzdłuż niego ulicą Odkrywkową w pobliże przystanku autobusowego przy ulicy Jana Pawła II. Po dotarciu do ulicy Jana Pawła II należy skręcić w prawo i za jej biegiem po 0,5 km dojechać do ulicy Grunwaldzkiej i przejechać obok widocznego po lewej stronie boiska "Górnika" Siersza, gdzie należy obok przystanku autobusowego Siersza Stadion skręcić w lewo, minąć przejazd kolejowy i zagłębić się w las. Po przebyciu 0,3 km trasa mija leśniczówkę a następnie niewielki ciek wodny - po lewej stronie, nieco w głębi znajduje się zapadlisko wypełnione wodą. Kolejne 0,5 km trasy pnie się nieznacznie pod górę, a na wzniesieniu skręca łagodnie w lewo ku ulicy Brzozowej, którą należy jechać w dół przez 0,4 km, by na skrzyżowaniu obok przystanku autobusowego Podbuczyna Centrum wjechać w ulicę Wesołą i skierować się w stronę widocznego wzniesienia, jadąc drogą początkowo utwardzoną, a nieco wyżej o podłożu trawiastym. Szczyt wzniesienia (376 m n.p.m.) trasa osiąga po 0,8 km - tutaj obok kilku samotnie stojących drzew należy skręcić w prawo, a po przejechaniu kilkunastu metrów ponownie skręcić, tym razem w lewo, w kierunku widocznych poniżej zabudowań Wodnej i kopalni cynku i ołowiu "Trzebionka".

 

29,6 km - CZYŻÓWKA; Kozi Bród

Przed ośrodkiem, nie wjeżdżając na jego teren, należy skierować się w prawo do drogi głównej, która po 0,6 km ponownie dociera do ulicy Długiej i łączy się z drogą prowadzącą w kierunku Bukowna, biegnącą wzdłuż ogrodzenia elektrowni. Nieco meandrując po 1,7 km trasa dociera do końca terenu elektrowni - tutaj przy przystanku ZKKM należy skręcić w lewo w kierunku wyrobiska po piaskowni. Trzymając się jeszcze linii ogrodzenia, trasa po 1,6 km osiąga rozstaje dróg, gdzie należy wybrać prawą odnogę - nawierzchnia ulega zmianie na leśną. Po 0,9-kilometrowym odcinku leśnym trasa zmierza do ulicy Olkuskiej, opuszcza las i po kolejnych 0,3 km dociera do dzielnicy Gaj, spotykając znaki niebieskiego "szlaku dawnego górnictwa". Na skrzyżowaniu należy skręcić w prawo w ulicę Płocką, by po przebyciu 0,2 km ponownie znaleźć się w lesie, przez który należy jechać prosto w kierunku płn.zach. przez 1,7 km - w połowie drogi znajduje się przejazd przez tory kolejowe, wyznaczający początek znajdującego się po prawej stronie terenu piaskowni. Trasa biegnie wzdłuż drogi i skręca w lewo na jej naturalnym zakręcie, łączy się z asfaltową ulicą Leśną w Sierszy, po czym prowadzi do początku ulicy Wyzwolenia.

Sanktuarium maryjne w Płokach

25,6 km - PŁOKI-KOŚCIÓŁ; sanktuarium NMP Patronki Polskich Rodzin Robotniczych

- węzeł szlaków: niebieski pieszy, łącznikowy do Niesułowic i omawiany czerwony.

Sprzed kościoła należy jechać za znakami szlaku w dół, ulicą Dworską w stronę widocznego na widnokręgu lasu. Po 1,2 km trasa dociera do drogi prowadzącej do Czyżówki. Należy skierować się w kierunku zachodnim na lewo i po 1,8 km dojechać do wspomnianej miejscowości, minąć skrzyżowanie, i po przejechaniu 0,1 km ulicą Długą skręcić między zabudowania w lewo, w ulicę Piaskową. Kolejne 0,5 km to jazda przez lasek w kierunku ośrodka wypoczynkowego Elektrowni Siersza i majaczących za niezbyt gęstym laskiem charakterystycznych chłodni kominowych.

 

21,6 km - PSARY; kościół p.w. Świętego Krzyża

Po przebyciu 0,8 km zjazdu ulicą Łąkową, a następnie prosto przez ulicę Krótką i Ogrodową trasa dociera do zabytkowego kościółka p.w. świętego Krzyża. Przy nim należy lekko skręcić w lewo, w ulicę Jana Pawła II, zaczynając męczący podjazd, początkowo jeszcze asfaltem, który nieco wyżej poza zabudowaniami przechodzi w drogę gruntową. Szczyt wzniesienia trasa osiąga po 0,7 km przy kapliczce, pod liniami wysokiego napięcia, a dalej dociera do granicy lasu, a 1,0 km dalej do drogi nr 791 Trzebinia-Olkusz.
Należy dalej jechać przez las, drogą zwłaszcza na początku dość kamienistą, by po 0,7 km dojechać do rozstaju dróg, tuż przed dużą polaną śródleśną. Należy wybrać drogę na prawo, mając po lewej wspomnianą niezalesioną część lasu, i po przebyciu 1,3 km minąć cmentarz przy ulicy księdza Rapacza. 0,5 km dalej znajduje się skrzyżowanie z ulicą Pasieczną - 0,2 km przed kościołem, do którego prowadzi ulica ks. Rapacza, ale ze względu na niemożność przejazdu przez teren sanktuarium, należy skręcić w lewo w ulicę Pasieczną i dojechać nią do ulicy Głównej i wtedy skręcić w prawo pod górę. Po przejechaniu 0,3 km trasa dociera do głównego wejścia do kościoła, obok przystanku.

Puszcza Dulowska

16,0 km - DULOWA

Za skrzyżowaniem trasa przez 0,1 km wiedzie prosto, po czym należy skręcić w prawo w ulicę Brata Alberta, po lewej mijając remizę strażacką i mostek na Dulówce, a 0,3 km dalej ponownie skręcić, tym razem w lewo, w ulicę Parku Jurajskiego, która prowadzi lekko w górę. Po przejechaniu 0,5 km przy krzyżu należy skręcić w prawo, w ulicę świętego Krzyża, podjeżdżając stosunkowo ostro pod górę wśród rozrzuconych gospodarstw, aż na wierzchowinę na granicę z Wolą Filipowską. Wyjeżdżając na wierzchowinę należy kierować się na północ, w kierunku Gierasowej Góry, po lewej mając zalesiony wąwóz Dulówki, a po prawej otwarte pola uprawne z małymi zagajnikami. Po przejechaniu 1,0 km należy opuścić las i kierować się wśród pól w stronę zabudowań Nowej Wsi (0,9 km), gdzie na trasie pojawiają się znaki niebieskiego szlaku łącznikowego, biegnącego od akwenu Balaton aż do podnóża Kowalskiej Góry w Filipowicach. Trasa prowadzi prosto aż do pierwszej drogi asfaltowej z lewej, w którą należy skręcić, zjeżdżając dość mocno w dół. Szlak łącznikowy po 0,2 km odbija w prawo, przy krzyżu stojącym na skrzyżowaniu polnych dróg.

 

12,2 km - DROGA ALWERSKA

- szlak rowerowy gminy Alwernia oraz szlak niebieski, również rowerowy łączący Chrzanów z Rudnem.
Razem ze wspomnianymi szlakami należy skręcić w lewo. Po 0,7 km trasa dociera do początku ścieżki przyrodniczo-leśnej, biegnącej przez Puszczę Dulowską, mija ją i prowadzi wzdłuż Drogi Alwerskiej (0,3 km wcześniej na rozstaju dróg szlak z gminy Alwernia odbija w prawo w kierunku leśniczówki "Za Białką"). Początkowo mocno utwardzoną, a następnie leśną drogą po 1,5 km trasa dociera do wyraźnego węzła dróg, gdzie należy wybrać lewą odnogę i po kolejnych 1,4 km dojechać do torów kolejowych, a następnie opuścić las i przejechać 0,2 km ulicą Tenczyńską w Dulowej do drogi krajowej nr 79.

Skałka triasowa

6,6 km - BOLĘCIN; skałka triasowa

Wzniesienie ze skałką pozostaje widoczne po lewej stronie, natomiast trasa prowadzi prosto w stronę widocznych na granicy Płazy i Bolęcina zabudowań. Po przejechaniu 0,6 km już wśród zwartej zabudowy należy skręcić w lewo w ulicę Graniczną, minąć po 0,3 km kapliczkę przy ulicy Bolęcińskiej i za skrzyżowaniem pojechać dalej ulicą Tenczyńską, prowadzącą początkowo jeszcze między gospodarstwami, a później lasem. Po 2,2 km trasa dociera do Kalemby i drogi łączącej Bolęcin z Regulicami, gdzie należy skręcić w lewo i po przejechaniu 50 metrów skręcić w prawo w stronę nieczynnej linii kolejowej i wiaduktu nad autostradą (0,7 km). Z wiaduktu trasa schodzi szerokim łukiem między żeremiami bobrów i po 1,9 km dociera do "drogi alwerskiej" na granicy z gminą Krzeszowice.

 

4,3 km - PIŁA KOŚCIELECKA

Trasa prowadzi teraz wśród zabudowań. Po przejechaniu 0,3 km należy skręcić w lewo, kierując się w dół ulicą Słoneczną, wśród pojedynczych domostw, do skrzyżowania oddalonego o 0,8 km, a na nim - naprzeciwko przystanku Piła Sklep - skręcić w prawo w ulicę Zieloną. Po przejechaniu 0,2 km należy skręcić w drogę leśną, biegnącą skrajem lasu za opustoszałymi magazynami. Tą drogą należy przejechać 0,3 km i wyjechać opodal torów kolejowych na ulicę Trzebińską, a następnie skręcić w prawo i od przejazdu kolejowego minąć po 0,4 km byłą jednostkę wojskową i dojechać do ulicy Krakowskiej, łączącej Chrzanów z Bolęcinem. Kilka metrów za skrzyżowaniem należy skręcić w prawo w ulicę Skalną, i podjechać skrajem lasu w stronę widocznego wzniesienia, gdzie znajduje się otoczona młodymi drzewami skałka triasowa.

 

2,5 km - ZALEW CHECHŁO

- węzeł szlaków;
- początek szlaku rowerowego niebieskiego do zamku w Rudnie, jak również szlak rowerowy zielony gminy Chrzanów, z którym szlak czerwony prowadzi wspólnie przez blisko 3 km.

Od węzła szlaków należy udać się w kierunku wejścia na teren Miejskiego Klubu Sportów Wodnych "Trzebinia", nie wjeżdżając tam jednak, ale mijając po lewej parking, za naturalnym skrętem drogi należy pojechać w lewo, obok ośrodka wypoczynkowego i klubu jachtowego do ulicy Topolowej. W tym miejscu należy skręcić w lewo, w kierunku Piły Kościeleckiej, i jechać prosto ulicą Chrzanowską przez 0,9 km, mając od strony północnej widoczny w całej krasie akwen. Na wysokości leśniczówki w Pile Kościeleckiej należy skręcić w prawo w ulicę Graniczną i po 0,4 km osiągnąć wzniesienie (305 m n.p.m.), z którego roztacza się w kierunku północnym panorama Chechła i otaczających je lasów. Ulicami graniczną i Chrzanowską należy dojechać nad zalew, by po 0,5 km dojechać do węzła szlaków nad zalewem "Chechło". Zlokalizowany na północnym brzegu Ośrodek Rekreacyjny CHECHŁO oferuje możliwość miłego wypoczynku w przyjemnej atmosferze przed dalszą jazdą.

0,0 km - TRZEBINIA; dworzec PKP

Trasa stanowi zamknięta pętlę - zakończenie znajduje się przy dworcu kolejowym. Znad Zalewu Chechło należy udać sie w stronę miasta ulicą Głowackiego, prowadzącą początkowo lasem i wiaduktem nad autostradą A4, a następnie pomiędzy niską zabudową domów jednorodzinnych osiedla Salwator. Na wyskości Bazyliki Mniejszej - Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, przy skrzyżowaniu przed wiaduktem, oznaczenia szlaku prowadzą w ulicę Dworcową, którą należy podążać aż do budynku dworca.

 Aktualizacja: 26.08.2022 BW