Szlak niebieski z Trzebini do Filipowic 11,1 km

0,0 km - TRZEBINIA - "Balaton"
1,5 km -TRZEBINIA; cmentarz
4,8 km - Rejon Ostrej Góry
11,1 km - rejon Kowalskiej Góry

0,0 km - TRZEBINIA - "Balaton"
Szlak rozpoczyna się opodal samotnego domu na ulicy Rybnej w Trzebini, gdzie znajdują się również oznakowania czerwonego szlaku rowerowego. Należy pojechać z Rybnej w prawo dość szeroką ścieżką, prowadzącą w kierunku muru okalającego Dwór Zieleniewskich. Przy ogrodzeniu należy skręcić w lewo i przejechać ulicą Słoneczną niecałe 0,2 km, aby następnie skręcić w prawo w ulicę Jasną, która po 0,2 km dochodzi do dosyć ruchliwej ulicy Marszałka Piłsudskiego. Tutaj należy skręcić w prawo i zjechać 0,2 km w dół obok zabytkowego parku Zieleniewskich, po czym naprzeciwko wjazdu na teren Dworu skręcić w pierwszą ulicę w lewo tzn. w ulicę Kościelną, i jechać w kierunku kościoła p.w. św. Piotra i Pawła. Od bramy głównej kościoła 0,4 km trasy wiedzie ulicą Mariana Luzara wzdłuż ogrodzenia kościelnego do cmentarza, gdzie znajduje się początek szlaku łącznikowego czarnego, prowadzącego do ścieżki dydaktycznej w puszczy Dulowskiej.

1,5 km - TRZEBINIA; cmentarz
Za narożnikiem ogrodzenia cmentarza należy jechać w lewo, by po 50 metrach skierować się lekko w prawo w górę, opuszczając wcześniej obraną drogę, ale jadąc dalej w tym samym kierunku. Droga ta powinna być widoczna w dole po lewej stronie. Po przebyciu 0,4 km trasa dociera na szczyt wzniesienia, obok linii wysokiego napięcia. Dalej trasa wiedzie drogą polną w kierunku wschodnim, w stronę zabudowań Młoszowej i Kowalikowej Góry. Po 0,8 km szlak dociera do małej pętli autobusowej Młoszowa Wzgórze II, spotykając oznaczenia pomarańczowego szlaku turystycznego, prowadzącego w stronę Rezerwatu "Ostra Góra". Obok przystanku należy skręcić w prawo lekko pod górę, w ulicę Karniowicką, i jechać między zabudowaniami, by po 0,2 km skręcić w lewo, znowu lekko do góry. Za ostatnimi domami droga szybko zmienia nawierzchnię z asfaltu na gruntową i staje się stosunkowo kamienista. Po przebyciu 0,6 km trasa osiąga granicę lasu, przy której dochodzi z prawej strony utwardzona droga z Góralówki, jednak należy jechać dalej za oznaczeniami szlaków niebieskiego i pomarańczowego. Następne 0,6 km to droga przez las i dopiero po jego opuszczeniu należy skręcić na rozstaju ścieżek w prawo i jechać granicą lasu, by po kolejnych 0,4 km skręcić w prawo na kolejnym rozstaju i skierować się w stronę widocznego rezerwatu buczyny karpackiej "Ostra Góra".

4,8 km - Rejon Ostrej Góry
Trasa omija teren rezerwatu i prowadzi lekko w dół polną drogą na jego skraju. Po przebyciu 0,4 km dociera do ulicy Ostra Góra, łączącej Psary z Myślachowicami, gdzie należy skręcić w prawo, opadając w stronę bardziej zwartej zabudowy wsi Psary. Od ulicy Ostra Góra za przystankiem autobusowym odchodzi w prawo ulica Zamłynie i tuż za nią należy wjechać na ulicę Jana Pawła II. Nie zmieniając kierunku jazdy, po minięciu stojącego na lekkim wzniesieniu z lewej kościoła, należy przebyć 0,2 km i skręcić w prawo w ulicę Nowowiejską, prowadzącą w kierunku Nowej Wsi. Przez 1,1 km trasa prowadzi teraz stale w górę wzdłuż zwartej zabudowy, aby na ulicy Granicznej spotkać znaki czerwonego szlaku gminy Trzebinia, i razem z nimi skręca w lewo. Szlak czerwony odbija po 0,3 km w lewo w ulicę Łąkową, natomiast szlak niebieski podąża jeszcze 0,2 km prosto w kierunku przydrożnego krzyża przy skrzyżowaniu polnych dróg. Przy krzyżu należy skręcić w prawo w kierunku lasu Gąszcze, do którego dociera po 0,4 km. Trasa prowadzi dalej drogą przez las z przewagą buka, a po przebyciu 0,5 km opuszcza drzewa i kieruje się w stronę widocznych w dole zabudowań Stawisk, położonych na terenie gminy Krzeszowice. Po przebyciu 0,5 km trasa przekracza potok Filipówka i dociera do drogi prowadzącej w stronę Woli Filipowskiej, gdzie należy skręcić w prawo w dół. Po 1,5 km odcinku będzie widać wieże kościoła w Filipowicach i w jego sąsiedztwie trasa skręca w lewo, ponownie przekraczając rzeczkę, a po 0,3 km dociera do szlaku rowerowego zielonego gminy Krzeszowice, gdzie niebieski szlak się kończy.

11,1 km; rejon Kowalskiej Góry.

 

 aktualizacja: 26.08.2022 BW