Nazwa organizacji: Parafialny Zespół „Caritas" przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini

Adres siedziby:  32-540 Trzebinia,  ul. Luzara 1
Kontakt:  kancelaria parafii tel. 695 252 331

Władze: ks. Sebastian Kowalczyk - wikariusz

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Pomoc w formie paczek z żywnością oraz produktami chemicznymi dla rodzin potrzebujących (ok.30) w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w organizacji i przeprowadzeniu następujących akcji:

  • Wigilijne dzieło pomocy dzieciom

  • Wielkanocne dzieło Caritas

  • Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Przeprowadzenie z bardzo pozytywnym skutkiem w/w akcji przez młodzież działającą przy parafii pod kierunkiem księdza opiekuna.

Duże zaangażowanie ze strony parafian w/w akcji zarówno przez dar materialny na przygotowanie paczek jak również wsparcie finansowe.

 

 

Inne informacje wazne z punktu widzenia organizacji:

Gromadzenie na bieżąco informacji nt. rodzin w trudnej sytuacji oraz promowanie wśród parafian idei włączenia się w szlachetną pomoc na rzecz potrzebujących pomocy.

 

Data aktualizacji danych: 27.09.2016 r.