loga mloszowa11

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje:

- Zagospodarowanie terenu wokół boisk sportowych (ścieżki komunikacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, nasadzenie drzew i krzewów)

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

- Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy sztucznej

- Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej

 

Termin realizacji projektu:

2013

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

 

Wartość inwestycji:

571 704,00 zł

 

Wartość dofinansowania:

371 840,00 zł

 

Beneficjent:

Gmina Trzebinia

 

Cel projektu:

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Bolęcin oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Bolęcinie. Przeprowadzenie zaplanowanej operacji umożliwi rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi Bolęcin, co wpłynie pozytywnie na wzrost jej atrakcyjności turystycznej.