Karta Trzebinska start programu

*nie wliczając Krakowa

Mała Karta Trzebińska

Zarządzenie Nr 0050.136.2019 Burmistrza MIasta Trzebini z dnia 11.04.2019 r.

Regulamin "Małej Karty Trzebińskiej"

Deklaracja przystąpienia do programu partnerskiego "Mała Karta Trzebińska"

 

W 2019 r. partnerami programu Mała Karta Trzebińska są firmy:

Nazwa firmy

Adresy miejsc, gdzie można realizować ulgi, uprawnienia i rabaty

Zakres ulg i uprawnień

Obowiązuje do:

Gmina Trzebinia Ośrodek Rekreacyjny Balaton Opłata za wstęp dla posiadacza Małej Karty Trzebińskiej: 2 zł Sezon kąpielowy 2019
(od 22.06.2019 r.)

Firma Handlowo – Usługowa Monika Sroka i Maciej Kadłuczka s.c. z siedzibą w Trzebini przy ul. Św. Stanisława

Stoisko firmy na „AKWENIE BALATON”

10 % rabatu na zakupy w lokalu gastronomicznym

30.09.2019

Restauracja UTARTE
z Chrzanowa, Jacek Krężel 

Punkt gastronomiczny przy ul. Św. Stanisławana „AKWENIE BALATON”

10 % rabatu na wybrany produkt

30.09.2019

Trzebińskie Centrum Kultury

DK Sokół, ul. Kościuszki 74

2 złote zniżki na zajęcia:

 • zajęcia taneczne oraz zabawowe w dziecięcych grupach tanecznych
 • zajęcia w zespołach rytmicznych
 • zajęcia w „Klubie Malucha”
 • zajęcia w „Klubie Młodego Naukowca”
 • zajęcia w grupie teatralnej
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia dziennikarskie
 • zajęcia w „Klubie Podróżnika”
 • zajęcia poetyckie
 • zajęcia w sekcji szachowej
 • zajęcia w sekcji sportowej
 • zajęcia w zespołach wokalnych
 • zajęcia w kołach plastycznych
 • zajęcia robótek ręcznych

31.12.2019

DK Willa NOT, ul. Grunwaldzka 108

Dom Gromadzki ul. 1 Maja 97 A

WDK Bolęcin ul. Zakopiańska 14

WDK Czyżówka, ul. Szkolna 15

WDK Dulowa, ul. Paderewskiego 65

WDK Karniowice ul. Wł. Łokietka 34

WDK Lgota, ul. Trzebińska 39

WDK Młoszowa, ul. Krakowska 143

DK Myślachowice, ul. Trzebińska 1

WDK Piła Kościelecka, ul. Zielona 50

WDK Psary, ul. Świętego Floriana 4 

WDK Płoki,  ul. Główna 4     

Kino Sokół, ul. Kościuszki 74, Trzebinia 

2 złote zniżki na zakup biletu w kinie

31.12.2019

WIEMAT
Więcław Mateusz 

„AKWEN BALATON” przy ul. Św. Stanisława w Trzebini

TYROLKA - 10 zł.  zniżki na bilet

31.10.2019

DMUCHANY PARK WODNY:

- darmowe wejście w godzinach od 11:00-12:00

- 5 zł. zniżki na bilet w pozostałych godzinach

Wszystkie ulgi obowiązują od poniedziałku do piątku

Działalność
sportowo – rekreacyjna Park Linowy
Kazimierz Gędoś 

Park Linowy „BALAPARK” nad „AKWENEM BALATON”

W słoneczne dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 12:30 koszt jednego przejścia – 5 zł

30.09.2019

Dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które potrafią pokonać tory przeszkód parku linowego – wstęp gratis

Agencja Kreatywna

PLANET CAFE – Kawiarenka w Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini ul. Rafineryjna 10A, 32-540 Trzebinia

10 % rabatu na zestaw obejmujący dowolne frytki i zimny napój 0,5 l

31.12.2019

Firma Meta Sp. z o.o. 

Stoisko handlowe firmy Meta Sp. z o. o.  podczas XXV Dni Trzebini

 2 paczki Doritos w cenie 6 zł

28.-30.06.2019

Firma Handlowo – Usługowa „DANUSIA” - Marcin Wojtyła

Stoisko handlowe firmy handlowo – usługowej „DANUSIA” na „AKWENIE BALATON” 

10 % rabatu na lody

30.09.2019

Miejski Zarząd Nieruchomości
Sp. z o. o. 

Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini, ul. Rafineryjna 10A, 32-540 Trzebinia

W okresie wakacji 2019r. dla dzieci, w wieku od 3 lat do 21 lat uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz różnych grup zorganizowanych skupiające dzieci i młodzież – mieszkańców Gminy Trzebinia lub uczniów trzebińskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebinia - 80 min. bezpłatnego pobytu na basenie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00 (z wyłączeniem świąt, przerw technicznych i innych ważnych powodów).

01.09.2019

"Gilmar" Monika Paluch

Stoisko handlowe firmy „GILMAR” na „AKWENIE BALATON” przy ul. Św. Stanisława w Trzebini

10 % rabatu na lody

30.09.2019

 

Zniżki honorowane są w miejscach, oznaczonych w ten sposób:

Naklejka tu honroujemy małą kartę trzebińską

Partnerzy akcji:

Ośrodek Rekreacyjny Balaton   Trzebińskie Centrum Kultury  Adrenaline Adrenaline atrakcje   Balapark logo lody danusia www  Planet Cafe www 

 

Informacje o programie

 

Powstają główne założenia i plan wdrożenia Karty Trzebińskiej - systemu zniżek dla osób, które płacą podatki na terenie gminy Trzebinia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wdrożenie systemu w gminie ma być podzielone na dwa etapy:

 

Etap pierwszy: Mała Karta Trzebińska

 

Start pilotażu programu, nazwany Małą Kartą Trzebińską, ustalono na koniec czerwca 2019 r. W jego ramach dzieci i młodzież (uczniowie szkół każdego szczebla z terenu gminy) skorzystają z ulg i zniżek, przygotowanych przez instytucje i jednostki gminy, czyli m.in. Trzebińskie Centrum Kultury i działające w jego ramach Kino „Sokół” czy Krytą Pływalnię „Aqua Planet” w Trzebini. Specjalna oferta będzie czekać również na dzieci i młodzież odwiedzające Balaton.

 

W jaki sposób można będzie otrzymać Małą Kartę Trzebińską?

- Pilotażowa Mała Karta Trzebińska będzie weryfikowana na podstawie legitymacji szkolnych. W tym dokumencie znajdują się informacje o szkole, do której uczęszcza dziecko oraz jego adres zamieszkania. To ważne, ponieważ nie zawsze mieszkańcy Trzebini wybierają ofertę szkół z naszej gminy, choć chcemy ich do tego jeszcze mocniej zachęcać, także poprzez Kartę Trzebińską – wyjaśnia wiceburmistrz Anita Lipnicka, która odpowiada w gminie za sprawy społeczne, w tym m.in. edukację. Wiceburmistrz zapewnia jednak, że w pierwszych latach z Karty Trzebińskiej będą mogli korzystać wszyscy niepełnoletni mieszkańcy gminy od 7 roku życia oraz wszyscy uczniowie szkół znajdujących się na terenie gminy, ale pochodzący z innych miejscowości, jak Chrzanów czy Libiąż.

 

W maju 2019 r. ruszył konkurs dla uczniów „Moja Karta Trzebińska”

Konkurs na projekt graficzny „Mojej Karty Trzebińskiej” skierowano do uczniów szkół z terenu gminy Trzebinia. Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wyznaczono dwie kategorie konkursowe:

 • I kategoria: dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych,
 • II kategoria: dla uczniów klas VII- VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

Techniki wykonania projektu ustalono jako dowolne (np. rysunek, obraz, ołówek, kredka, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, projekt graficzny w formacie .jpg/.pdf) - ważne, by praca ucznia była samodzielna.

 

Prace uczestników należało dostarczyć - wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia - do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, ul. Świętego Stanisława 1 w Trzebini, w terminie do 20 maja 2019 r.

Wśród starszych uczniów I nagrodę przyznano Małgorzacie Kraciuk ze Szkoły Podstawowej w Psarach. Jej praca posłużyła jako wzór do opracowania etykiety dla instytucji i przedsiębiorców, przystępujących do programu Małej Karty Trzebińskiej. 

 

Etap drugi: Karta Trzebińska dla płacących podatki w gminie

 

Pełna funkcjonalność systemu zapowiadana jest na ostatni kwartał 2019 roku. Wówczas do rąk mieszkańców, płacących podatek dochodowy w gminie, ma trafi plastikowy nośnik Karty Trzebińskiej – poświadczenie prawa do zniżek m.in. w komunikacji, instytucjach kultury i rekreacji oraz wielu komercyjnych punktach usługowych.

 

Karta ma być wydawana na wniosek mieszkańców, którzy fakt opłacania podatku dochodowego udokumentują, przedstawiając pierwszą stronę deklaracji PIT za 2018 rok.

 

- Dlatego już teraz apelujemy do mieszkańców, którzy faktycznie zamieszkują naszą gminę, ale są zameldowani w innych miejscowościach: do deklaracji PIT wpisuje się adres zamieszkania na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie, warto więc wpisać właśnie adres trzebiński, skoro tu realnie mieszkamy. Dzięki temu zwiększymy dochody budżetu, a mieszkańcy będą mogli skorzystać ze zniżek w ramach Karty Trzebińskiej – zachęca burmistrz Jarosław Okoczuk.

 

Założenia realizacji projektu

 • W marcu 2019 r. ma ruszyć konkurs „Moja Karta Trzebińska”, skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Trzebinia. Będzie miał on charakter informacyjny i promocyjny i zostanie podzielony na kilka kategorii wiekowych.
 • Także w marcu ma zostać powołany Okrągły Stół Przedsiębiorców, który, jako organ doradczy burmistrza, będzie miał za zadanie przygotować mechanizmy i kryteria dołączania do systemu Karty Trzebińskiej przez lokalnych przedsiębiorców.
 • Jeszcze w tym półroczu mamy poznać projekt plastikowego nośnika karty oraz poszerzoną ofertę zniżek z uwzględnieniem propozycji od lokalnych przedsiębiorców.
 • Na maj zaplanowano przedstawienie oferty zniżek dla posiadaczy Małej Karty Trzebińskiej.
 • Ostateczny model funkcjonowania Karty Trzebińskiej z uwzględnieniem wniosków z pilotażu, wraz z całościową ofertą, zostanie zaprezentowany we wrześniu 2019 roku.