Przedstawiamy kolejne wydanie informatora, w którym mieszkańcy znajdą ofertę koncertów, spektakli, ciekawych spotkań, imprez sportowych, festynów czy wystaw organizowanych przez Gminę Trzebinia.

Kalendarz imprez 2019

 

Koordynatorami wydarzeń z informatora są: gminna instytucja - Trzebińskie Centrum Kultury, we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi oraz obchodząca w przyszłym roku jubileusz 70-lecia działalności Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka.

 

Informator został opracowany przez pracowników Trzebińskiego Centrum Kultury i Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Trzebini.