Styczeń

 

Koncert Kolęd i Pastorałek

Opis: W koncercie biorą udział chóry powiatu chrzanowskiego.

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

 "Nowy Rok u Zieleniewskich" Koncert Noworoczny

Organizator: Dwór Zieleniewskich w Trzebini
Adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 47a, 32 - 540 Trzebinia
kontakt: Mirosław Witoń
(32) 612-23-68, (32) 612-25 - 87 fax: (32) 612 - 23 - 61

www.dwor.trzebinia.pl

 

Gminny Konkurs Karaoke w Domu Kultury w Myślachowicach

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

Luty

 

Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

Kwiecień

 

Puszcza Run

pierwszy z cyklu Biegów Ziemi Chrzanowskiej –  którego patronem jest Gmina Trzebinia. Trasa biegu to fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej na terenie Puszczy Dulowskiej. Całkowity dystans 10 km.

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia
Opis: Celem rajdu jest propagowanie krajoznawstwa, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Trzebini oraz upowszechnianie turystyki kolarskiej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Organizator: Urząd Miasta w Trzebini (32) 6121 227

e-mail: www.trzebinia.pl  www.tck.trzebinia.pl

 

Wielkanocne Spotkanie z Tradycją
Opis: impreza zorganizowana w celu podtrzymania tradycji ludowych naszego regionu i zainteresowania nimi młodszych pokoleń. Organizatorzy pragną ocalić od zapomnienia piękne polskie obyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi.

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

Pływaliada

Opis: zawody dla rodzin na Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini

Adres: Rafineryjna 10 a, 32-540 Trzebinia

https://aquaplanet.com.pl/

 

Maj

 

1 maj „Powrót do przeszłości - Trzebinia w PRL”

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Opis: cykl uroczystości na terenie całego miasta
Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

Powiatowe Dni Kultury Chrześcijańskiej 

Opis: W imprezie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz dorośli.

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia

(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

 

Międzyszkolne Zawody Pływackie

Opis: zawody na Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini

Adres: Rafineryjna 10 a, 32-540 Trzebinia

https://aquaplanet.com.pl/

 

Mamy dzieci, dzieci mamy - rodzinna feta w Trzebini

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini

Organizator: Urząd Miasta w Trzebini (32) 6121 227

e-mail: www.trzebinia.pl  www.tck.trzebinia.pl

 

Czerwiec

Dni Trzebini
Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

 

Sierpień

Dożynki Gminne

Opis: Dożynki Gminne w Karniowicach - festiwal obejmujący konkursy: na kosz dożynkowy, plakat dożynkowy oraz konkurs potraw regionalnych. Prezentowany będzie obrzęd dożynkowy oraz zespoły ludowe KGW.
Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

www.tck.trzebinia.pl

 

 

Wrzesień

Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny "Pawie Pióro"

Opis: W ramach przeglądu odbywają się konkursy pieśni ludowych i ballad oraz obrzędów i zwyczajów.

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

 

 

Listopad

Uroczyste obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości
Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kościuszki 74, 32 - 541 Trzebinia
(32) 61-10-621, (32) 71-18-310 (32) 612-16-02

 

 

Grudzień

Festiwal Kolęd i Pastorałek

Organizator: Dwór Zieleniewskich w Trzebini
Adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 47a, 32 - 540 Trzebinia
kontakt: Mirosław Witoń
(32) 612-23-68, (32) 612-25 - 87 fax: (32) 612 - 23 - 61

http://www.dwor.trzebinia.pl/